Framtidens marknadsfunktion – Insiktsmaskin, Datalabb eller Strategicentral?

Föreläsning på förfrågan

Framtidens marknadsfunktion – Insiktsmaskin, Datalabb eller Strategicentral?

Hur kommer framtidens marknadsavdelning att se ut? Hur kommer det att skilja sig från dagens och vilka nya utmaningar kommer den att vara utrustat för att möta? Kommer rena marknadsavdelningar ens att finnas om fem eller tio år?

För att ta reda på det genomförde Kairos Future ett projekt kring framtiden för marknadsfunktionen i en digital tid, bland annat baserat på en lång rad framtidsorienterade expertintervjuer. Ut kom 10 insikter, som att komplexitetsexplosionen ställer allt på ända, insikt blir den nya hårdvalutan och varumärket är på väg tillbaka. Men också fyra tydliga framtidsbilder eller roller för morgondagens marknadsfunktion: Intäktsskaparen, Insiktsmaskinen, Datalabbet och Strategicentralen.

I denna föreläsning borrar vi mer i drivkrafter, trender och framtiden för marknadsfunktionen och presenterar konkreta verktyg för hur man själv kan jobba vidare med och forma sin egen marknadsfunktionss framtid.

 

 

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar