Forskningsprogram

Framtidens lärande och utbildning

Under de senaste 30 åren har snart sagt alla skolformer utsatts för stort yttre tryck. Förändrade attityder och värderingar hos elever och föräldrar, ny teknik och nya distributionsformer och mycket mer har förändrat skolans förutsättningar i grunden. Det mesta talar för att detta bara är början. Hur kommer morgondagens utbildning och lärande se ut? 

De barn som börjar skolan de närmaste åren kommer ut i arbetslivet fram emot 2040. Hur ser samhället ut då? Vad har förändrats och vad är samma? Hur ser skolan ut? Klarade vi lärarbristen och digitaliseringen? Och presterar den svenska skolan i topp i de internationella mätningarna? Har skolorna kommit tillrätta med stöket och otryggheten?

Dessa frågor och fler har vi följt i snart 20 år och vår ambition är att fortsätta det arbetet genom framtidsstudier på olika teman, inspirerande föreläsningar och workshops samt strategi- och visionsprocesser för skolor och skolhuvudmän.

Ta gärna del av rapporterna som kan laddas ner på den här sidan, men ännu hellre, låt oss bidra till ert viktiga arbete med att skapa framtidens framgångsrika skola och utbildning. Som utgångspunkt erbjuder vi fyra tjänster, men ge oss gärna andra utmaningar!

Föreläsning om framtidens skola, arbetsliv och kompetensbehov, med möjlighet till workshop.

Framtidsdag för skolvärlden – en halv- eller heldag som ger pedagogisk personal möjlighet att reflektera och diskutera kring framtidens skola, arbetsliv och kompetensbehov.

Framtidens lärmiljöer – det byggs pedagogiska lokaler som aldrig förr i Sverige, hur kan dessa optimeras för framtidens skola och lärande? Här finns ett gyllene tillfälle att skapa en framtidssäkrad skola. Om du fick beskriva din skola på ett vitt papper och börja från början, hur skulle du utforma skolan och lärandet?

Strategisk skolutveckling – forskningen vet vad som gör skolor framgångsrika och nuläget på just er skola kan kartläggas genom vårt analysverktyg. Svaren utgör grunden för en strategisk och framtidssäkrad skolutveckling.

Education is the most powerful weapon, which you can use to change the world.
- Nelson Mandela