Strategisk skolutveckling

Vi erbjuder skolledningar möjligheten att identifiera var skolenheter har störst utvecklingspotential. Utvärderingen baseras på forskningens rekommendationer och vårt egen organisationsanalys Future Capital Index. Verksamheten ifråga analyseras som arbetsplats, alltså med tonvikt på interna processer och ledningens arbete – områden inom skolverksamheten som många menar har stor utvecklingspotential. Människor mår och presterar bättre på bra arbetsplatser.

Utifrån analysen bistår vi gärna ledningen i att utforma en utvecklingsstrategi. Självklart med en omvärldsanalys i botten – det är ju framtidens goda skolverksamhet som ska byggas. Processen genomförs tillsammans med de som ska verka i skolan. Med inkluderande processdesign tas många perspektiv till vara utan att urholka ledningens mandat att leda.

Låter detta intressant? Vi tror att skolutveckling är något av det viktigaste vi kan ägna oss åt. Välkommen att höra av er för ett första utforskande samtal.