Forskningsprogram

Drivkrafter och megatrender

Har du en tydlig bild av hur olika megatrender kommer att påverka förutsättningarna för din verksamhet under de kommande 1, 3, 5 eller 10 åren?

CF Kettering var en av 1900-talets största amerikanska innovatörer. Han var också GMs forskningschef under 27 år och pappa till bland annat den elektriska startmotorn.

Jag är intresserad av framtiden, jag tänker tillbringa resten av mitt liv där. CF Kettering

Ketterings förhållningssätt till framtiden står i bjärt kontrast till en av hans samtida, Albert Einstein, som hävdade att han inte alls brydde sig om framtiden eftersom, som han sade, ”den kommer tids nog ändå”.

Som forskare och tänkare kanske man kan förbehålla sig lyxen att inte bry sig om vad som är på gång. Som företagsledare som Kettering är det förödande. Som ledare är det helt nödvändigt att förstå de transformativa krafter som ständig förändrar förutsättningarna för en verksamhet, ibland långsamt och smygande, ibland plötsligt och brutalt. Historien är nedlusad med exempel på företag som begått misstaget att lita till sin egen förträfflighet.

En del av Kairos Futures verksamhet är att hjälpa företag och organisationer att förstå de yttre förändringar som riskerar att rita om den strategiska kartan. Megatrender utvecklas ofta långsamt och smygande, så sakta att de ibland är svåra att fånga, för att plötsligt växa till en väldig tsunami som sveper bort allt i sin väg – affärsmodeller, företag, politiska partier, branscher och nationer.

Då megatrender är en så central del av företags och organisationers yttre förutsättningar ägnar vi mycket kraft åt att hålla koll på ”den stora bilden”. Vi följer de geopolitiska och ekonomiska förändringar, teknikfront, demografi och värderingar och vi reviderar regelbundet vår eget ”trendmoderkort”. Vi summerar också då och då våra slutsatser i rapporter, böcker och presentationer och tillsammans med uppdragsgivare och finansiärer dyker vi regelbundet ned i aktuella frågor och trender för att förstå det som är på gång på djupet.

Frågan är: Har du en tydlig bild av hur olika megatrender kommer att påverka förutsättningarna för din verksamhet under de kommande 1, 3, 5 eller 10 åren?

Visste du att det är som är svårast att upptäcka och förstå är när trenden vänder?