Research Project

Dialoger med AI-stöd: Pilotprojekt

Hur kan AI hjälpa er att fördjupa och effektivisera framtidens medlems- och medborgardialoger? Ta reda på det i ett pilotprojekt med Kairos Future!

Många som ansvarar för dialoger med medborgare eller medlemmar upplever att processerna är tidskrävande och kämpar med resursbrist. Genom att använda digitala processer med AI-stöd går det att snabba upp såväl genomförande som analys, och därigenom frigöra resurser till de delar där den mänskliga kompetensen är viktigast.

AI-stödet möjliggör användning av friare former av dialog, såsom exempelvis framtidsbrev och berättelser vilket kan både bredda och fördjupa deltagandet. Det är vidare möjligt att tillgängligöra resultaten av dialogerna via chatbotar som tillåter ett fritt utforskande utan förkunskaper.

Under en begränsad tid erbjuder Kairos Future kommuner och medlemsorganisationer möjligheten att genomföra pilotprojekt till reducerad kostnad. Detta möjliggörs genom stöd från innovationsmyndigheten Vinnova.

Ladda ner prospektet för mer information.