Rapport

Digitalisering och lärande

Digitaliseringen är en av vår tids starkaste drivkrafter till förändring. Den påverkar företag, institutioner, konsumtion och livsstilar. Digitala verktyg, apparater och tjänster blir en allt större del av människors liv, från barn till äldre och inte minst i skolan. På en övergripande samhällsnivå är det en omfattande läroprocess som pågår och även om vi har kommit en bra bit på förhållandevis kort tid så tar förändringen mer eller mindre tid i olika branscher.

I den här kortrapporten redovisar vi några av resultaten från ”Digitalisering och lärande”, vår senaste studie inom ramen för Framtidens lärande och utbildning (2020). För att ta del av fler resultat eller diskutera våra slutsatser, välkommen att kontakta oss.

Publicerad: 2021