Research Project

Kunskapsautomation – en revolution i vardande

En handlingsinriktad framtidsstudie om hur AI förändrar informations- och kunskapsarbetet redan idag.

Var fjärde svensk med högskoleutbildning använder redan ChatGPT eller andra AI-verktyg i sin arbetsvardag, mindre än ett år efter att ChatGPT lanserades. Och de flesta gör det mer eller mindre dagligen. När nu Google, Microsoft och andra integrerar generativ AI i de standardprodukter är revolutionen ett faktum.

Och utvecklingen går snabbt, långt snabbare än någon räknat med så sent som för ett år sedan. Vi befinner oss redan på andra eller tredje steget av automatiseringsresan, där AI redan kan automatisera allt från enskilda arbetsmoment via hela arbetsprocesser till en mer autonom automation, där AI:n själv organiserar arbetet och skaffar de resurser som krävs för att utföra uppdraget. Mot 2030 beräknas marknaden för generativ AI motsvara 1 300 miljarder dollar, eller mer än en procent av dagens globala BNP. Följaktligen tävlar de stora techbolagen om att komma först och vräker in resurser i grundläggande modeller samtidigt som stora kunskapsföretag som McKinsey och EY lägger miljarder på att ta fram egna skräddarsydda lösningar för att höja kvalitet, snabba upp och automatisera stora delar sitt eget arbetet.

Konsekvenser för såväl enskilda medarbetare som organisationer och företag kan bli omfattande redan på kort sikt. För vissa innebär det att jobben försvinner, för de flesta att de definieras om.

De senaste månaderna har Kairos Future tillsammans med ett tiotal företag, myndigheter och organisationer fördjupat sig i konsekvenserna för just kunskaps- och informationsarbete. Bland annat har vi genomfört en omfattande enkätundersökning bland högskoleutbildade och använt AI för att scanna och sammanfatta hundratusentals nyhetsartiklar från jordens alla hörn, och tränat interaktiva kunskapsbottar på materialet.

Vill du lära dig mer om projektet eller ta del av rapporten?

Se vårt webinar "Generativ AI – kunskapsarbetet i stormens öga" i efterhand på YouTube. Under detta webinar delar vi med oss av några av de viktigaste slutsatserna för dagens och morgondagens kunskapsarbete och kunskapsorganisationer. 

Vill du ta del av hela rapporten eller diskutera konsekvenser och möjligheter för just er verksamhet, kontakta oss. Vi har snart 15 års erfarenhet av att använda (och även utveckla) AI och textanalys för att accelerera vår egen research och kunskapsarbete.