Research Project

Kunskapsautomation – en revolution i vardande

Välkommen att medverka i en handlingsinriktad framtidsstudie om hur AI förändrar informations- och kunskapsarbetet redan idag.

Vi har alla hört om den. Och kanske själva testat. Vi tänker förstås på Open AI:s ChatGPT som släpptes i november. Med ChatGPT får vi en glimt av framtiden, av vad som inom några få år kommer att revolutionera informations- och kunskapsarbete, och som redan efter någon vecka lett till att hemtentor förbjudits på flera skolor. Och detta är inte slutet, inte ens början av slutet. Möjligen slutet på början. Det mesta ligger framför oss.

Få tekniska lösningar kommer att omforma tjänstesektorn mer än stora AI-modeller som GPT. Redan idag kan ChatGPT och liknande språkmodeller hjälpa oss att ge vettiga svar på epost, analysera och sammanfatta dagens e-postskörd, inklusive bifogade pdf:er, läsa igenom tiotusentals nyhetsartiklar och sammanfatta de viktigaste nyheterna, skapa unika dokumentet och rapporter, skriva dikter och prosa, fungera som bollplank i idéarbete, identifiera trender i data, hjälpa oss hantera bökiga kunder och medborgare på ett trevligt sätt, generera sociala mediekampanjer, skapa affärsidéer och affärsplaner, skriva kod utifrån vanlig text eller ta fram handledningar med skärmdumpar och instruktioner.

Hur kommer detta att påverka arbetsmarknaden i närtid och på längre sikt? Hur förändras yrkesroller för olika tjänstemannagrupper? Vilken blir människans roll? Vad händer med instegsjobben och mer kvalificerade specialistfunktioner? Hur påverkas chefsarbetet? Och hur kan vi som företag och organisationer dra nytta av alla möjligheter redan idag? Innan vi blir akterseglade av andra? Få saker är mer brännande att som organisation bringa klarhet i redan nu. 

Därför planerar vi på Kairos Future att i maj 2023 starta ett framtidsprojekt där vi djupdyker i alla tänkbara aspekter av AI:s konsekvenser för informations- och kunskapsarbete – i närtid och på något längre sikt. Så där 30 år efter att vi startade Kairos Future och Internet började förändra världen. Nu är det dags igen.

Vill du delta i projektet? Ladda ner prospektet här nedan.

Vill du veta mer redan nu? Här kan du titta på vårt webinar om hur ChatGPT kommer förändra kunskapsarbetet. Eller vill du diskutera konsekvenser och möjligheter för just er verksamhet? Tveka inte att kontakta oss. Vi har snart 15 års erfarenhet av att använda (och även utveckla) AI och textanalys för att accelerera vår egen research och kunskapsarbete.