Research Project

Generativ AI och kunskapsrevolutionen – GenAI Arena

Häng med i AI-revolutionen! Gå med i GenAI Arena där du får lära, utforska och diskutera hur man redan idag kan använda generativ AI. Och hur den påverkar informations- och kunskapsarbete, företag, organisationer och samhälle – idag och i framtiden.

GenAI Arena är ett kunskapsnätverk som erbjuder uppdaterad handlingsorienterad insikt om generativ AI:s möjligheter idag och i framtiden. Under 2024 kommer vi att fokusera på generativ AI:s påverkan på effektivitet och innovation.

Det här får du:

  • en global AI-stödd nyhetsscanning som löpande fångar upp allt väsentligt som sker inom området, 
  • snabba uppdateringar genom nyhetsbrev,
  • information direkt från våra analytiker och framtidsstrateger i webbinarier,
  • tillgång till information via en interaktiv nyhetsplattform
  • workhops som ge utrymme att fördjupa perspektiv och dela erfarenheter.
  • undersökningar som fångar möjligheterna för generativ AI i olika branscher och yrkesgrupper

Den 30 november 2022 lanserade Open AI ChatGPT. Sedan dess är världen inte sig lik. Generativ AI håller i snabb takt på att förändra villkoren inte bara för informations- och kunskapsarbete, tekniken har också stora konsekvenser för samhället i stort.

Under 2023 har vi tillsammans med ett tiotal företag, myndigheter och organisationer undersökt generativ AI:s konsekvenser för kunskapsarbete och samhället i stort, bland annat genom en djupdykning i 15 yrkesgrupper. GenAI Arena bygger vidare på detta arbete. 

Medlemskap i GenAI Arena tecknas årligen och varje år tar vi fram en plan för det kommande år tillsammans med medlemmarna.

Läs mer i prospektet som du kan ladda ner här eller kontakta Helene Olsson för mer information.