Forskningsprogram

Framtidsmetoder

Utan metod, inget tänkande

Hur får du 200 personer att diskutera framtiden på ett sätt som för frågan framåt? Hur skapar du tio insiktsfulla trender som håller för en ordentlig granskning ur 200 ostrukturerade spaningar och observationer? Hur selekterar du fram de meningsfulla signalerna ur det oändliga framtidsbrus som kommer till oss i vardagen? Och hur väljer du ut de strategiska osäkerheter som har verklig betydelse för vår framtid?

Dessa och många andra frågor har vi brottats med varje dag i över 20 år, ja egentligen sedan långt innan Kairos Future fick sitt namn. De första metodböckerna skrevs av våra konsulter redan på 1980-talet som ett svar på uppdragsgivares behov av att skapa en fungerande strategisk dialog om samhällets och den egna organisationens framtid, och behovet att engagera stora grupper av medarbetare och medlemmar i den dialogen.

Sedan dessa har vi fortsatt att testa och utveckla nya metoder och arbetssätt, på kammaren och i samspel med parters och uppdragsgivare. I 20 års tid har vi också gett kurser i våra metoder och vi har utvecklat instrument för att mäta ”framtidsförmågan” i en organisation. Våra senaste större tillskott till metodfloran är bl a vår co-creationplattform Co:tunity och stordata-plattformen Dcipher.

Kort sagt är vi besatta av metoder som fungerar och verktyg som verkar.