Forskningsprogram

Framtidens mat och dryck

Vad kommer den ”nya musiken” innebära för din affär framöver?

Under den industriella revolutionen förlorade människor sin naturliga kontakt med råvaror och matlagning från grunden. Maten kom inlindad i plastfilm, färdigprocessad och ”ready-to-eat”.

Men nu har denna långa trend sedan flera år vänt. Intresset för matlagning, och då inte enbart som TV-underhållning, växer snabbt. Mästerkockarna är rockstjärnor och lite till mans avundas vi amatörkockarnas färdigheter i TV-serier som Mästerkocken.

Mat är den nya musiken. Ridderheimsrapporten

Att vara bra på mat är också en allt viktigare del i identitetsprojektet och är därtill starkt kopplad till en bredare hälsotrend. Inom kultureliten är det idag lika viktigt att vara matkännare som att kunna svänga sig med det senaste inom musik, mode eller litteratur. Men också den unga Generation Ordning verkar vilja lära sig mat från grunden. Den förlorade generationen ser närmast ut att vara efterkrigsgenerationerna, de som aldrig lärde sig vad en högrev är.

Under 30 år har vi följt mat- och dryckestrender, och fördjupat oss i livsmedelskedjans alla led från bonde till mun och sopor. Tillsammans med våra uppdragsgivare har vi har vi studerat långsiktiga trender och mer kortsiktiga flugor, grävt djupt i matens betydelse för individer och i familjers vardagsliv och dess roll i identitetsskapande och kommunikation. Vi har arbetat med bönder, livsmedelsföretag och bryggerier, myndigheter och regioner, livsmedelskedjor, flygbolag, restauranger och konferensanläggningar och tillverkare av hushållsmaskiner. Vi har studerat matlagning och shopping, njutning och hälsa, produktvarumärken och nations-dito. Och vi kommer att fortsätta den resan framöver.

Det bästa är att det mesta vi gjort också landat i konkret handling hos våra uppdragsgivare.

Frågan är: ”Vad kommer den ”nya musiken” innebära för din affär framöver?”