Forskningsprogram

Framtidens medier, marknadsföring, branding och försäljning

Hur kommer socialt, mobilt, M2M och big data förändra media, marknadsföring och kommunikation de närmaste 5-10 åren?

När Marc Andreessen lanserade webbläsaren Netscape Navigator 1994 förändrade han för alltid det sätt på vilket vi kommunicerar, hämtar information och interagerar.

Sedan dess har ny teknik totalt förändrat media, kommunikation och marknadsföring om och om igen och gjort all interaktion och kommunikation individualiserad, social och mobil.

Alltsedan Internets barndom har vi på Kairos Future studerat samspelet mellan teknik och beteenden och dess konsekvenser för företag i allmänhet och kommunikation i synnerhet. Vi publicerade den första boken på svenska om Internets affärsmöjligheter så tidigt som 1994 och vi startade den första longitudinella studien av internetpenetrationen i det svenska samhället i april 1995 (när så få som 1 procent hade tillgång till ”www eller e-mail”). I rader av projekt – syndikerade och uppdragsgivarspecifika – har vi utforskat framtiden för marknadsföring, varumärken, media och försäljning, ofta med startpunkt i kombinationen av ny transformativ teknologi och mänskliga beteenden.

Visste du att ”kundinteraktion” är det område som nordiska toppchefer förväntar sig kommer att påverkas mest av tekniska förändringar under de närmaste 5-10 åren? (Kairos Future/Tieto 2014)

Runt millennieskiftet handlade projekten ofta om dagstidningens och mediernas framtid, eller om hur snabbt den mobila webben skulle växa fram. Under andra halvan av 00-talet låg fokus snarare på TV-mediets framtid och konsekvenserna av den sociala webben.

Nu befinner vi oss på nytt i en disruptiv fas där analys av stordata i kombination med molntjänster, ”sakernas internet” och den sociala webben dramatiskt förändrar förutsättningarna för bransch efter bransch och för kommunikation och marknadsföring i synnerhet.

Frågan är: Vad kommer allt detta betyda för dig och ditt företag eller organisation?