Forskningsprogram

Framtidens arbete, ledarskap och arbetsplats

Hur kommer arbetslivsvärdringar, tankeekonomi, globalisering och automation att förändra arbetslivet under de närmaste åren och decennierna?

Vad är det som skapar resultat och arbetstillfredsställelse, och vilken roll har ledarskap i morgondagens organisationer? Hur upprätthåller du unga medarbetares och kvinnliga stjärnors engagemang och vilken roll spelar arbetsplatsens design? Kommer det ens finnas tillräckligt med jobb framöver eller är vi på väg mot tillväxt utan jobbtillväxt?

Frågorna kring morgondagens arbetsliv är många, och vi har brottats med dem sedan 1990-talet. Tillsammans med uppdragsgivare och samarbetspartners har vi undersökt snart sagt varje vrå av arbetslivet, i Sverige och internationellt. Vi har undersökt vad som skapar hälsa och framgång ur ett ledarperspektiv runt om i världen, studerat ungas arbetslivsvärderingar i flera tiotal länder och grävt djupt i konsten att leda unga. Vi har studerat effekterna av utländskt ägande och mångkulturella arbetsplatser, och undersökt vad framgångsrika generationsskiftare gör.

Tillsammans med Manpower har vi i snart ett decennium två gånger varje år intervjuat mellan 5000 och 15000 medarbetare, entreprenörer och arbetssökande kring snart sagt varje aspekt av arbete, ledarskap och entreprenörskap. Och tillsammans med fastighetsbolag, IT-företag och kontorsmöbeltillverkare har vi undersökt själva arbetsplatsdesignens betydelse.

Vi har presenterat våra resultat på galor och seminarier, i rapporter och ledningsseminarier, och vi har sett till att de lett till konkret handling hos våra kunder och uppdragsgivare.

Frågan är: Har din organisation en tydlig bild av vad som krävs för att attrahera framtidens talanger och hålla kreativiteten och effektiviteten på topp? Det har vi.

Visste du att svenska kontorsanställda anser att de är mest effektiva vid köksbordet, och att de flesta till och med anser att de jobbar bättre från sängen än från kontorsstolen? Kairos Future/Manpower Work Life