Rapport

Framtidens lärande och lärare

Framtidens lärande och lärare

De flesta är eniga om att en bra skola utgör en av de viktigaste hörnstenarna för våra samhällens framtid. När nationer tävlar i kunskap blir skolan den kanske viktigaste konkurrensfördelen. Samtidigt är läraryrket i Sverige i kris. Yrkets status är inte vad det har varit och allt färre söker in till lärarutbildningen. Det är hög tid att vända denna utveckling.
 
I den här Club-rapporten skriver vi om framtidens lärare och lärande. Hur ser lärandet ut år 2031 i skolan, näringslivet och i övriga samhället? Hur kommer lärarrollen förändras fram tills dess och hur kan man redan idag förbereda sig som organisation för ett bättre lärande i framtiden?
 

Publicerad: 2012