Rapport

IT och digital kompetens i skolan

En sammanfattning av studien om IT-situationen i den svenska skolan

IT och digital kompetens i skolan

Det finns en tydlig klyfta mellan ledning och klassrum när det kommer till IT-entusiasm i skolan.

De som arbetar på ledningsnivå: rektorer, förvaltningschefer och IT-strateger vill i betydligt större utsträckning att IT ska användas mer i undervisningen. De som ska göra jobbet i slutändan – lärare och elever – är inte lika entusiastiska.

Var tredje elev vill inte ha mer IT i skolan och nära en av tio elever tycker att IT borde användas mindre i undervisningen. Det visar Kairos Futures studie IT och digital kompetens i skolan, som tar temperaturen på IT-situationen i den svenska skolan. Ladda ner en sammanfattning av studien genom at fylla i din epostadress ovan. 

Publicerad: 2011