Rapport

Ett val av vikt

Svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola

Ett val av vikt

Vad är viktigt när föräldrar och elever väljer förskola och skola? Hur prioriterar de och vad upplevs som svårt?

Resultaten i den här rapporten är baserade på en allmänhetsundersökning riktad till knappt 2000 svenska föräldrar som genomfördes på uppdrag av Friskolornas riksförbund under maj månad 2014. Perspektiven i rapporten anser vi är särskilt viktiga och angelägna att ha i åtanke för alla som vill diskutera skolan och det fria skolvalet på ett konstruktivt sätt.

Publicerad: 2014