Forskningsprogram

Framtidens fritid, turism och upplevelser

Upplevelseindustrin är en ung och snabbt växande bransch stadd in snabb förändring. Vi lägger allt större del av våra inkomster på upplevelsekonsumtion av olika slag och samtidigt blir allt fler branscher och företag till sin karaktär upplevelseleverantörer i takt med att konsumenternas förväntningar stegras. 

Increased means and increased leisure are the two civilizers of man. Benjamin Disraeli. 1804-1881

Upplevelser handlar om drömmar, och det vi drömmer om är knutet till hur vår vardag ser ut. Och den förändras. På 30-talet när arbetet för de flesta var fysiskt hårt och fritiden begränsad så handlade drömmar och fritid om just rekreation, och ibland studier som en förberedelse för ett annat liv. Med mer pengar och fri tid försköts fokus under 60- och 70-talen mot avkoppling och nöje, och på senare år mot konsumtion av ”rena upplevelser”. Under samma period har fritid gått från att vara ett politiskt projekt till ett kommersiellt dito. Frågan är om vi kommer att återgå till 30-talets uppfattning om fritid som en tid för rekreation och återhämtning, kanske inte för kroppen denna gång, men för hjärnan?

Under tre decennier har vi tillsammans med våra uppdragsgivare brottats med frågorna om fritiden, turismen och upplevelsekonsumtionen är på väg. Vi har t ex nyligen studerat kinesiska och brasilianska turisters syn på Europa och fördjupat oss i vad en verklig toppupplevelse egentligen är. Nu utforskare vi bl a konsekvenserna av tankekonomin för upplevelseindustrin och inte minst effekterna av ny teknik på alltifrån planering, bokning och upplevelsen av själva upplevelsen.

Regelbundet genomför vi också en egen reseundersökning – Travel Trend Report – som finansieras av våra kunder och samarbetspartners från alla delar av reseindustrin och från olika delar av världen. Där utforskar vi många av frågorna ovan, i kombination med mer traditionella frågor.

Visste du att de flesta människor har mer fritid idag än för tio eller tjugo år sedan? Men få skulle säga att det känns så.