Framtidens lärmiljöer

Svenskarna blir fler samtidigt som många av dagens skolbyggnader börjar passera bäst före datum. Enorma investeringar görs idag, med stor betydelse för morgondagen. Så hur ser framtidssäkrade lärmiljöer ut? Hur bör de designas för framtidens teknik, trygghetsbehov, kompetensbrist, krav på hållbarhet och utbildningsprocesser? Framtidens lärande är inte här men kan utforskas för den som tar sig tiden och har de rätta verktygen.

Är ni på väg att bygga nya lärmiljöer så står vi redo att bistå med omvärldsanalys men också med inkluderande strategiutveckling – självklart måste professionerna vara med i utformandet av de rum där människor ska mötas i lärande och välbefinnande. 

Kairos Future har lång erfarenhet från framtidsstudier om både skola och arbetsmiljöer. Vår verktygslåda för strategiutveckling är väl beprövad efter över 25 års arbete med alla slags företag, organisationer och samhällsinstitutioner.