Research Project

Engagera unga! Konsten att kommunicera med framtidens nätverkande generation

Unga är framtidens medborgare och konsumenter, och är snart den viktigaste talangen på arbetsmarknaden. Din organisation behöver förstå dem för att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt.

Men det är svårt idag att engagera och kommunicera med 00-talisterna, födda i ett digitalt tidevarv. Plattformar som förr användes för att nå en ung målgrupp är idag allt mindre relevanta, från medieplattformar som TV till sociala plattformar i form av föreningsliv och idéburna organisationer.

Men att bara förstå att unga idag finns på TikTok eller Youtube räcker inte. Det är inte bara plattformarna som förändrats utan också den underliggande logiken – ingen har monopol på ungas uppmärksamhet. Snarare än att enas av populärkultur och mediekonsumtion är unga idag alltmer splittrade av den; dagarna då det fanns en ”internetkultur” är sedan länge svunna. Därför planerar Kairos Future multiklientstudien Engagera unga! Hur tacklar man en generation som rör sig snabbt och intuitivt mellan olika kommunikationskanaler, subkulturer, och nischade sammanhang och hur får man engagemanget som är så värdefullt när uppmärksamheten inte räcker till alla.

Vad får du som medarrangör?
Kairos Future har sysslat med generations- och ungdomsforskning i 30 år. Med den här studien erbjuder vi analys av och förståelse för ungas värderingar och kommunikationspreferenser som går bortom att bara mäta beteenden på ytan. Du som deltar kommer att medverka i en studie som bygger på en bred enkätundersökning, AI-driven desk research och intervjuer med unga, med mål att identifiera de värderingar som driver ungas beteende – inte bara vad unga väljer utan varför. Du som medarrangör får möjlighet att påverka hur vissa delar av projektet utformas, och får dessutom delta i en analysworkshop där du får överblick över initiala insikter, får vara med och analysera materialet samt skapa nya insikter tillsammans med oss och de andra medarrangörerna. Slutleveransen är en rapport över resultaten samt möjlighet till implementeringsstöd i just din organisation. Vi hoppas även kunna presentera resultaten i Almedalen 2024.

Varför behöver du delta?
Unga är framtidens medborgare och konsumenter, och är snart den viktigaste gruppen av talang på arbetsmarknaden. Din organisation behöver förstå och engagera dem för att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt.

Hur ser resultaten ut?
Vi kommer utforma studien tillsammans med dig som medarrangör, så det beror till viss del på dina och de andra deltagarnas behov. Några nyckelfrågor för studiens fokus är:

  • På vilka plattformar når man unga?
  • Hur förstår man de nischade sammanhang de befinner sig i?
  • Vad är ungas värderingar när det kommer till samhälle, arbetsliv och konsumtion?
  • Vilka budskap är det som mest engagerar dagens unga?

Resultaten presenteras i en rapport där vi besvarar dessa frågor. Vi kommer titta på fritidsintressen, värderingar, subkulturer och plattformar och redovisa hur dessa överlappar och påverkar varandra. Vi hjälper dig också gärna att utforma en strategi för att implementera resultaten i din organisation. 

Hur kan jag få veta mer?

Kontakta Åsa Jonsson, Nina Norrman eller Rikard Molander.

Här kan du ladda ner ett prospekt med mer information.