Forskningsprogram

Politiska åsikter, värderingar och livsstilar

Kairos Future långtidsundersökning Läget i landet – tecken i tiden

Allt sedan starten har vi velat förstå hur samhällsutvecklingen färgar av sig i våra liv, i våra åsikter och värderingar. Sen 20 år tillbaka äger vi en av världens längsta och mest omfattande opinionsundersökning, som startades på 1950-talet av Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier.

Materialet är ett unikt dokument över svenska folkets liv och värderingar från 1950-talet fram till idag. Det ger en möjlighet att kunna se en historisk utveckling som sträcker sig över flera generationer.

Opinionsundersökningen genomförs varje år i samarbete med Stockholms Universitet. Resultaten används till forskning från universitet och högskolor och presentaras i vår årliga föreläsning "Läget i landet – tecken i tiden". 

Kontakta oss för mer information om undersökningen och hur du kan ta del av resultaten.