Forskningsprogram

Politiska åsikter, värderingar och livsstilar

Allt sedan starten har vi velat förstå hur samhällsutvecklingen färgar av sig i våra liv, i våra åsikter och värderingar. 2014 tog vi över en av världens längsta och mest omfattande opinionsundersökning från Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier, efter 20 år av samarbete kring värderings- och livsstilsstudier.

Materialet finns samlat i databasen ”Ditt land och Ditt liv” som är ett unikt dokument över svenska folkets liv och värderingar från 1950-talet fram till idag. Det ger en möjlighet att kunna se en historisk utveckling som sträcker sig över flera generationer.

Opinionsundersökningen genomförs varje år i samarbete med Stockholms Universitet och resultaten används till forskning från universitet och högskolor men också som i rapportform till våra kunder. Kontakta oss för mer information om undersökningen och om hur du kan ta del av resultaten.