Forskningsprogram

Framtidens energi och hållbarhet

Hur kommer dagens trender och strategiska osäkerheter att omforma er organisation och område?

För inte så länge sedan var energi en dyr bristvara. Sen kom frackingvågen och gjorde energi till en ickefråga i USA. Sedan invaderade Ryssland Ukraina och Europa blev tvungen att ifrågasätta sitt beroende av rysk gas och olja. Den pågående wind- och solpanelrevolutionen kan i kombination med högspänd likström komma att rita om den globala energikartan i grunden.
 
Samtidigt utsätts energibolag, IT-bolag och telekomjättar, tillsammans med tillverkare av t ex konsumentprodukter och mode för ett allt högre tryck vad gäller hållbarhet, mutor och mänskliga rättigheter. IPCC släpper nya rapporter och till och med Världsbanken går ut och varnar för de omfattande ekonomiska konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Världen är inte vad den en gång var.

Earn up to 800 pound a year. Get paid to generate your own clean energy.
IKEA advertisment in UK

Frågorna om energi, naturresurser och social och ekologisk hållbarhet har ända sedan starten varit en central del av vårt arbete. Genom åren har vi tillsammans med uppdragsgivare och samarbetspartners undersökt framtiden för elbilar, drivit scenarioprojekt kring Columbias energiframtider, studerat miljöengagemang i kinesiska sociala medier, intervjuat världens unga kring CSR och miljöfrågor och lett scenario- och strategiprojekt kring energi- och miljöframtider tillsammans med deltagare från branschen och regeringen, för att ta några exempel.
 
Under denna period har vi sett ett tydligt paradigmskifte, inte minst i hur industrin själv betraktar frågorna. Trots det återstår mycket att göra.
 
Frågan är: Hur kommer dagens trender och strategiska osäkerheter att omforma din organisation och ert område?

Visste du att var tredje 16-29-åring runt om i världen instämmde i att ”Det är för sent att stoppa den globala uppvärmningen” redan år 2013?
Från Global Youth 2013/Kairos Future