Research Project

Kairos Travel Trend Report 2024

Få ny data och ökad förståelse kring trender på den skandinaviska resemarknaden.

Kairos Travel Trend Report undersöker sedan 2007 det privata resandet på de skandinaviska marknaderna; Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Undersökningen baseras på en omfattande enkät till 4000 skandinaver. Enkäten kompletteras med omvärldsanalys, aktuell forskning och AI-analys för att ge konkret kunskap och förbättrat förståelse av hur den skandinaviska marknaden och dess resenärer utvecklas.

Syftet med studien är:

  • Ge organisationer och företag inom reseindustrin ett strategiskt planeringsunderlag och beslutsverktyg kring resandet på den skandinaviska marknaden, både i ett kort- och långsiktigt perspektiv.
  • Hjälpa dig att bättre förstå de viktigaste drivkrafterna som formar framtida resor och kunna utvärdera olika trender och dess tillväxtpotential för destinationer och semestertyper de kommande åren
  • Leverera nyckeltal om resmål, val av boende och transporter, aktiviteter, motiv mm om semesterresor (både inrikes och utrikes) år 2024

Fältperioden planeras till september 2024 och jämförelser kommer att göras med tidigare undersökningar som genomförts regelbundet sedan 2007. Det ger oss den unika möjligheten att jämföra resultat med tidigare undersökningar, och planer med faktiskt beteende. Studien genomförs på engelska.

Referenser från tidigare deltagare:

”Each year the report provides us with a library of insights about travel trends on the Scandinavian market. It has become an integral part in our business strategy and is used for marketing, communication and product development. The long time-series are unique and to be able to compare results over time helps us feel more confident when making decisions about the future.”

 

Carina Jirwe, TUI, Head of Consumer Behavior & Offering Design

”Rapporten är användbar i vårt strategiska arbete med att utveckla Småland och vårt erbjudande mot den svenska marknaden, våra grannländer och våra målgrupper. Utifrån materialet kan vi dra slutsatser kring vad vi bör prioritera framåt och om våra framtida utmaningar. Här spelar också undersökningens kontinuitet en viktig roll.”

 

Helene Berg, VD Småland Turism

Fyll i fälten nedan så skickar vi prospektet till dig.

Om du har några frågor eller om du är intresserad av framtida resetrender i allmänhet, kontakta Karl-Johan Tegnér eller Johanna Danielsson.