Forskningsprogram

Framtidens hälsa, välfärd och omsorg

Är du beredd på de tekniska, värderingsmässiga och finansiella utmaningar och möjligheter som ligger framför?

Vård står för runt 10-15 procent av BNP i de flesta utvecklade länder, med USA i topp på närmare 18 procent. Samtidigt är hälsosektorn som helhet en bransch i förändring. Ny teknik, genometik, sociala media och big data, skapar på lång sikt genomgripande förändringar. Det som för några år sedan var rena fantasier är idag konkret verklighet.

2007 startade Kairos Future ett brett upplagt program för att förflytta fokus från rena finansiella och organisatoriska frågor till frågor till hälsokonsumenten i sig. Det vi då såg var en snabb förskjutning av värderingar och attityder i relation till vård och hälsa. Sedan dess har mycket annat hänt, och programmet Opinion Hälsa har utvecklats till en arena där branschens aktörer har kunnat skaffa kunskap och utbyta idéer i gränslandet mellan snabb teknisk förändring och nya hälsobeteenden. Privata och offentliga aktörer från alla delar av arenan – från sjukvårdsleverantörer till försäkringsbolag, IT-leverantörer, läkemedelsföretag och patientorganisationer har delat kunskap och diskuterat gemensamma frågor på ett öppet och otvunget sätt.

In the next 10 years, data science and software will do more for medicine than all of the biological sciences together. Vinod Khosla, Founder of Khosla Ventures

Utgångspunkten för Opinion Hälsa såväl som för andra kundspecifika uppdrag är den bas av egna undersökningar och research som vi skapat under en följd av år. Vi har intervjuat tusentals hälsokonsumenter, organiserat expertseminarier, genomfört storskaliga enkätundersökningar bland patienter, medicinstudenter, läkare, arbetsgivare och beslutsfattare inom hälsosektorn, scannat av teknikfronten och hälsotrender runt om i världen och mycket, mycket mer. Och framför allt arbetat i nära relation med branschens samtliga aktörer där vi hjälpt dem att översätta omvärldsinsikt till konkret handling.

Frågan är: Är du beredd på de tekniska, värderingsmässiga och finansiella utmaningar och möjligheter som ligger framför?

Visste du att man idag kan köpa en genomscreening för mindre än 200 USD på nätet?