Research Project

Framtidens boende och flyttmönster 2

Stora flytt- och boendestudien 2023. Välkommen att medverka i en framtidsstudie om 2020-talets flyttdynamik och människors plats- och boendepreferenser.

Vad driver människor till att flytta? Vilka plats- och bostadskvaliteter söker de sig till under 2020-talet? När, och på vilket sätt börjar klimateffekterna att spela roll för olika platsers attraktivitet? Hur utvecklas distansarbetandet på lång sikt och vilka är effekterna av teknikens kommande möjligheter? 

Vart vill människor flytta och hur vill de bo?
Det är studiens övergripande frågeställning som kompletteras med tre prioriterade frågor som berör arbetslivets förändringar, digitaliseringens och klimatförändringarnas stora påverkan i människors beslut om flytt och boende.

Hur kan ni använda studiens resultat?
Studien utgör ett komplett, databaserat underlag för kommunens flytt- och boendestrategi. Den kan med fördel användas som:

  • ett strategiskt verktyg i kommunens arbete med ÖP och annan fysisk planering
  • direkt vägledning för kommunens bostadsbolag i marknadsföring, kommunikation och affärsutveckling
  • en central utgångspunkt i arbetet med kommunens platsvarumärke.

Fyll i dina uppgifter nedan, om du vill få mer information om denna studie och hur man kan delta.