Research Project

Framtidens boende och flyttmönster

Välkommen att ta del av en framtidsstudie om framtidens flyttdynamik och människors plats- och boendepreferenser.

Vad driver människor till att flytta? Vilka plats- och bostadskvaliteter söker de sig till framåt? När, och på vilket sätt börjar klimateffekterna att spela roll för olika platsers attraktivitet? Hur utvecklas distansarbetandet på lång sikt och vilka är effekterna av teknikens kommande möjligheter?

Vart vill människor flytta och hur vill de bo?
Det är studiens övergripande frågeställning som kompletteras med tre prioriterade frågor som berör arbetslivets förändringar, digitaliseringens och klimatförändringarnas stora påverkan i människors beslut om flytt och boende.

Kommuner som går med i studien får bl.a:

  • Ta del av de viktigaste trenderna som påverkar flyttmönster och platsers attraktivitet på 10 års sikt och hur de påverkar kommunen.
  • En analys av kommunen i sitt regionala sammanhang och vad det betyder för grundförutsättningarna att locka olika typer av flyttare.
  • En detaljerad bild av vilka andra kommuner den deltagande kommunen vinner och förlorar flyttare till/från i olika livsfaser – och varför.
  • Djup insikt kring vad som bygger platsattraktivitet och en analys av den egna kommunens styrkor och svagheter.
  • En analys i detalj av vilka bostadskvaliteter som är på upp- respektive nedgång, samt bostadsarketyper som beskriver framtidens bostadsideal.
  • Skräddarsydda målgruppsanalyser för den enskilda kommunen av de absolut viktigaste grupperna att locka till kommunen.
  • Strategiska rekommendationer kring de viktigaste utvecklingsområdena för kommunen, med hänsyn till studiens resultat.

Hur kan ni använda studiens resultat?
Studien utgör ett komplett, databaserat underlag för kommunens flytt- och boendestrategi. Den kan med fördel användas som:

  • Ett strategiskt verktyg i kommunens arbete med ÖP och annan fysisk planering.
  • Direkt vägledning för kommunens bostadsbolag i marknadsföring, kommunikation och affärsutveckling.
  • En central utgångspunkt i arbetet med kommunens platsvarumärke.

Fyll i dina uppgifter nedan, om du vill få mer information om denna studie och hur ni kan ta del av resultaten.