Forskningsprogram

Innovation, förändring och ledarskap för det 21:a århundrandet

Finns det någon ny universell framgångsformel för dagens hyperkonkurrensvärld? Och om det finns det, hur ser den i så fall ut?

I början av 1990-talet utvecklade professor Richard D’Aveni tanken om att allt större delar av näringslivet lever i en hyperkonkurrensmiljö där förändringstakten är hög och oförutsägbar, konkurrensen benhård och där det är näst intill omöjligt att skapa och behålla en uthållig konkurrensfördel. D’Aveni var långt ifrån den ende som noterade att Michael Porters 80-talsmodeller inte längre beskrev verkligenheten särskilt väl. Allt fler tänkare började tala om behovet av strategiinnovation, strategisk flexibilitet och så småningom resiliens.

The most important contribution of management in the 21st century will be to increase knowledge worker productivity – hopefully by the same percentage. Peter Drucker, 1999


Men frågan man ställer sig är om det inte finns någon ny universell framgångsformel för dagens hyperkonkurrensvärld? Och om det finns det, hur ser den i så fall ut?
Under Internet-hypen i slutet av 1990-talet startade vi en forskningsresa i jakt på denna det 21a århundradets heliga graal. Vi börjande med att gräva i de tunga vetenskapliga tidskrifterna, läste allt som fanns att läsa affärspress och böcker och intervjuade hundratals VD-ar i olika branscher i Europa. Vi utvecklade och testade våra hypoteser och har sedan dess fortsatt arbetet med ytterligare en rad projekt där vi intervjuat hundratusentals medarbetare och chefer i mängder av företag runt om i världen.

Det koncept vi utvecklade genom detta arbete kallar vi 21st Century Management och det benchmarkinstrument som blev ett av resultaten fick namnet Future Capital Analysis.

Sedan dess har vi fortsatt forskningsresan, som bland annat resulterat i utvecklingen av samarbetsplattformen Co:tunity. Och resan lär fortsätta.

Frågan är: Är du säker på att din organisation är redo för framtidens utmaningar och möjligheter?

Visste du att, en av de viktigaste framgångsfaktorerna i dagens turbulenta värld är att ha en systematisks process för att scanna av omvärlden, och en lika systematisk process för att ta insikten till nya produkter och processer? Lindgren, 21st Century Management