Rapport

Omvärlden mot 2040

Viktiga omvärldsfaktorer av relevans för en svensk flygstrategi

Vilka förändringar i omvärlden är av relevans för en svensk flygstrategi? Området är otroligt brett, bland annat påverkas ju svenskt flyg av utvecklingen på olika marknader globalt och det därmed sammanhängande resandet. Sveriges attraktivitet som resmål för affärsresor påverkar Arlandas framtida betydelse som hub i konkurrens med Gardemoen, Kastrup och Helsingfors. Och Sveriges attraktionskraft som destination påverkar antalet fritidsresor. Mer av allt – det är den korta sammanfattningen av den troliga utvecklingen på detta område, oavsett om perspektivet är 2025 eller 2040. En utmaning ur ett hållbarhetsperspektiv, ett löfte ur ett sysselsättningsperspektiv.

Fyll i din e-post i rutan ovan, så skickar vi rapporten till dig.

Publicerad: 2016