Rapport

Hur innovativ är svensk turism?

Innovation i Sveriges nya basindustri

Innovation är mantrat som dominerat affärsvärlden under ett antal år och som ännu inte förlorat sin kraft. Snarare tvärtom. Frågan är dock hur långt det nått i praktisk handling, hur många företag lever det som akademiker, konsulter och visionärer lär? I en undersökning som genomfördes tidigare under våren 2015 lät vi runt 200 personer i ledarposition, från ett tvärsnitt av branscher inom svenskt näringsliv, säga sitt om innovation, dess barriärer, möjligheter och framtid. I en tilläggsundersökning med runt 100 ledare inom turismindustrin tittar vi nu här specifikt på synen på innovation ur deras perspektiv och hur den här näringen, ofta kallad Sveriges nya basindustri, står sig i jämförelse med andra. 

Publicerad: 2015