Research Project

Morgondagens medborgare 2

Om medborgarskap och engagemang i en ny tid

2018 genomförde Kairos Future den första framtidsstudien om Morgondagens medborgare och i augusti 2022 släpptes den nya rapporten Morgondagens medborgare 2. 

Det är fortfarande möjligt att köpa den kompletta rapporten och därmed ta del av studiens resultat. Studien bygger på en enkät som besvarats av drygt 6 000 svenskar, omvärldsanalys med beskrivning av formerande trender samt Kairos Futures kompetens och databas.

Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av att ta del av rapporten:

Rapporten består av tio olika kapitel, där det sista, avslutande kapitlet landar i tio insikter om framtidens medborgare och samhällskontrakt. 

1. Medborgarskapets åtta dimensioner

2. Dagens samhällskontrakt

3. De alienerade medborgarna

4. Engagemang och ideell organisering

5. Demokratins tillstånd

6. Medborgarna och den ekologiska hållbarheten

7. Medborgarna och digitaliseringen

8. Medborgartyper för hållbarhet och digitalisering

9. Formerande trender

10. Insikter om morgondagens medborgare och samhällskontrakt

”Kairos Futures studie om Morgondagens medbogare stärker och hjälper oss möta invånarnas perspektiv och attityder i morgondagens frågor - en stor hjälp för att säkra vårt så viktiga demokratiska uppdrag.” 
​/Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Region Jönköping

Tidsserie från 2018
Delar av studien följer upp frågeställningar från den tidigare studien från 2018. Detta gör att det går att se förändringar och riktning kring svenskarnas uppfattningar. Det gäller kapitlen medborgarskapets åtta dimensioner, dagens samhällskontrakt, engagemang och ideell organisering, samt demokratins tillstånd.

2020-talets stora utmaningar, ekologisk hållbarhet och digitalisering
Två särskilda inriktningar för Morgondagens medborgare 2 är två av 2020-talets stora utmaningar den ekologiska hållbarheten och digitaliseringen. I dessa kapitel så beskrivs hur offentliga aktörer kan arbeta för att hitta rätt målgrupper där man kan nå störst framgång för ökad ekologisk hållbarhet eller att framgångsrikt implementera digitalisering och använda artificiell intelligens. 

”Rapporten är oerhört spännande, om än lite skrämmande i delar!”
/Ewa Näslund, Socialchef, Höörs kommun

Använd studien i er organisation
För den som väljer att köpa studien så får man dels del av den kompletta rapporten och en föreläsning kring resultaten. Sammantaget ger detta goda förutsättningar till framtidsinriktade diskussioner i er organisation. Vi hjälper även gärna till med att fortsätta bearbeta studiens resultat och hur det påverkar era strategiska val framåt.

Resultaten och insikterna från studien 2018 har visat sig värdefulla för många kommuner, regioner, myndigheter och idéburna organisationer – i övergripande strategiska diskussioner såväl som konkreta utvecklingsprojekt. Några av insikterna från studien 2018 beskrivs i två kortrapporter som återfinns här till höger. 

Resultat från studien 2022

Figur 1: Fråga i enkäten: ”Här är några olika politiska system för att styra Sverige. Anser du att de är mycket bra, ganska bra, ganska dåliga eller mycket dåliga? Svar för alternativet ”att låta experter och inte riksdag och regering besluta vad de anser vara bäst för landet”

Topp 3 livsstilsförändringar för hållbarheten:

1. Leva självförsörjande genom att odla, ha egna höns etcetera

2. Köpa mat med mindre miljöpåverkan, som ekologiskt och närodlat, även när det är dyrare

3. Köpa/hyra/låna begagnade varor i stället för nya


Figur 2: Svar på frågan ”Digitaliseringen av samhället innebär större risker än möjligheter”

Mer om studien:

Morgondagens medborgare i Almedalen
Under Almedalen 2022 genomförde Kairos Future ett seminarium utifrån data från Morgondagens medborgare 2. Seminariet är en timme långt och går att se i efterhand här.

Morgondagens medborgare i Nyhetsmorgon
Morgondagens medborgare besökte Nyhetsmorgon i TV 4, se klippet i efterhand här.

Podd om Morgondagens medborgare
Lyssna Kairos Futures podd Framtidsstudion som här presenterar intressant data, resonemang och insikter från rapporten Morgondagens medborgare. Lyssna på avsnittet här.

Projektledare för studien Morgondagens medborgare är Cecilia Löfgreen, seniorkonsult. Hör gärna av dig till Cecilia om du vill veta mer om studien.