Research Project

Morgondagens medborgare

Om medborgarskap och engagemang i en ny tid

Är ni redo för morgondagens medborgare?

Vilka roller är morgondagens svenskar beredda att spela i det komplexa samarbete som vi kallar samhället? Hur relaterar de till varandra och till samhällets institutioner? Frågan är högaktuell och får sitt bränsle av den omfattande samhällsomställning som blivit kännbar för så många. Sedan den framgångsrika svenska modellen grundlades har globalisering, urbanisering, teknisk utveckling, migration och ett helt nytt kommunikationslandskap förändrat världen i grunden. 

I studien Morgondagens medborgare finner vi sju medborgartyper bland dagens svenskar. Efter samtal med experter och genom en bred omvärldsanalys formulerar vi tio trender med bäring på medborgarrollen. Utifrån allt detta tecknar vi en bild av de samhällskontrakt som framtidens samhällsbärare är redo att skriva under på – de åtaganden och förväntningar som utgör grunden för framtidens svenska modell, samhällsservice och föreningsliv. 

Vad innebär detta för er organisation? 

Välkommen att ta del av studiens resultat:

Boka en föreläsning

Utifrån era behov skapas en föreläsning med fokus på de delar av studien som är mest relevant för er. Ca 45 till 120 minuter.

Boka ett seminarium

En föreläsning kompletterad med moment för reflektion, dialog och dokumentation. Ca 3 timmar till en heldag.

Gör ett vindtunneltest på er strategi

Korsa studiens prognoser med era strategiska ambitioner för att se om ni bemöter och tar tillvara framtidens medborgare på ett effektivt sätt. En till två dagar.

Utveckla en medborgarstrategi

Tillit och engagerade medborgare är samhällets hårdvaluta. Därför behövs på lokal och regional nivå strategier för att bygga den medborgaranda som krävs för att mota bort misstro och skapa engagemang för det gemensamma. Nyttja studiens resultat, samla centrala politiker, näringsliv, civilsamhälle och allmänhet i fysiska och digitala workshops och skapa tillsammans en strategi för att lyfta medborgarengagemang, tillit och gemensam strävan till nya nivåer. Omfattning beroende på ambitionsnivå. Kontakta oss för ett konkret förslag.

Ladda ned den korta rapporten

Ladda ner minirapporten om Framtidens samhällskontrakt här.

Studien Morgondagens medborgare har genomförts i samarbete med Vision, Röda Korset, Region Västmanland, Polisen, Region Gävleborg, Scouterna, Fryshuset och Försvarsmakten. Studiens resultat bottnar i litteraturstudier, drygt 6200 enkätsvar, omvärldsanalys samt konsultationer med forskare.