Lars Eidenvall

Director Business Academy

Lars Eidenvall är Director Business Academy och ansvarig för forskning, analys, och teknikutveckling på Kairos Future. Han har en bred internationell yrkeserfarenhet från såväl akademi som näringsliv där han bland annat arbetat som forskningskoordinator, Docent, IT-chef, projektdirektör, konsult och VD. Lars är civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik samt teknologie doktor i medicinsk teknik från Linköpings universitet.