Rapport

What's NXT: Fyra skiften och åtta trender som präglar svensk tillverkningsindustri

Tillverkningsindustrin kommer att förändras radikalt de närmaste 10 åren. Visst, det kommer säkert att finnas en del mindre och nischade produktionsenheter som fortfarande klarar sig med mestadels manuell tillverkning. Men resten? Alla medelstora och större företag som redan idag lever under så stark konkurrens, vilka kommer att överleva där? Svaret är egentligen ganska enkelt: De företag som tänker in digitaliseringens och automatiseringens framtida möjligheter och redan idag lyckats reallokera resurser och gjort sig beredda för förändring. Det avgörande blir därför inte om man ställer sig positiv till ett kommande tekniklyft, utan om man ser till att få upp tillräcklig förändringsförmåga för att kunna dra nytta av det.

Artikeln i sin helhet är tillgänglig för nedladdning för Kairos Future Friends.

Publicerad: 2021