Konsulttjänst

TRIM – Systematisk trend och idéhantering

Länka dina innovationsaktiviteter till affärsplaneringen

TRIM – From Future Faker to Future Maker

Få artikeln i din inbox

Framtiden tillhör dem som kan bemästra Aha! – men Aha!-upplevelsen dyker inte upp från ingenstans. Den kräver inspiration och provokation. Trots att de flesta större företag har någon form av process för att hantera nya idéer, har ytterst få en systematisk process för att skapa dessa idéer. Samtidigt klagar många på att de har för få bra idéer.

Modellen vi har arbetat med i över 15 år i allt från storföretag till myndigheter och idéella organisationer kallar vi TRIM – Trend and Idea Management. Den är baserad på vår välbeprövade metod för framtidsdriven strategi och innovation – TAIDA.

I en TRIM-design omvandlar vi ad-hoc-innovation till en årlig process där trender och konsumentinsikter används för att systematiskt generera såväl strategisk och mer radikal som taktisk och inkrementell innovation, och där processen är knuten till affärs- eller verksamhetsplaneringen. Resultatet är en starkt förbättrad innovationskapacitet, ökad kvalitet och antal på mindre förbättringsförslag, såväl som mer radikalt nya idéer och innovationer.

Processen inleds med att vi tillsammans med uppdragsgivaren definierar fokusområdet och de trender och osäkerheter som företaget behöver agera på och förhålla sig till. Utifrån denna framtidskarta organiserar vi innovationsworkshops där deltagarna borrar i trenderna och genererar och utvärderar idéer och förslag. Efter ett fördjupat arbete där idéförslag klustras, rankas och selekteras fram förs det slutliga resultatet in i befintliga planeringsprocesser. Framtidskartan, såväl som genomförda aktiviteter, uppdateras och kontrolleras kontinuerligt.

Vårt bidrag i ett sådant arbete varierar, men kan handla om allt eller delar av del: underlag för trendkarta, design av process och organisation, träning av medarbetare, workshopledning och analysstöd, teknisk supportplattform, val av informationskällor med mera.

TRIM-processen är en årlig process som länkas till företagets affärs- och verksamhetsplanering


TRIM-processen är en årlig process som länkas till företagets affärs- och verksamhetsplanering.
 

Våra expertområden