Rapport

Vad vi kan lära oss från ledarna inom digitalisering?

Covid-19 har accelererat många trender, inte minst inom digitalisering och data analytics, vilket innebär att många företag och organisationer under de närmsta åren kommer behöva genomgå en digital transformationsresa. Transformation är inte enkelt, i vissa fall kan det närmast vara en smärtsam process, frågorna är många och vägen mot målet är allt som oftast lång och krokig.

"Vi har sett två års digital transformation ta plats under bara två månader” 
Sataya Nadella, VD Microsoft 

Kairos Future har, på uppdrag av Bisnode, intervjuat ledare från europeiska företag som redan genomgått en digital transformationsresa och som nu befinner sig i en position där de tillämpar en mer datadriven strategi än många av sina konkurrenter på sina respektive marknader. 

De vittnar om att resan mot en datadriven organisation är unik för varje företag. Att utforma och testa de modeller de tror är bäst lämpade för den specifika uppgiften innebär ofta att man under resans gång tvingas byta mellan olika modeller och hitta nya lösningar. 

Att ge sig ut på resan mot datadrivet är som att ge sig iväg på en resa över öppet hav. Ledarna i undersökningen lyfter fram flera olika steg som hjälpt dem på deras resa mot datadrivet. 

Publicerad: 2020