Rapport

Framtidens husköp i blockkedjan — testbädd

Ett utvecklingsprojekt med Lantmäteriet, Landshypotek Bank, SBAB, Telia Company, ChromaWay och Kairos Future

Denna rapport är en del av ett projekt med Lantmäteriet, Landshypotek Bank, SBAB, Telia, ChromaWay och Kairos Future med syfte att undersöka och testa möjligheterna att använda blockkedjan som en teknisk lösning för fastighetstransaktioner. Det första projektet blev klart i juni 2016, detta är del två där lösningen är mer utvecklad än tidigare och testad. 

Observera att rapporten är på engelska.

Publicerad: 2017