Research Project

Framtidens strategiska besöksnäringsutveckling

Strategisk besöksnäringsutveckling för hållbar platsutveckling är en studie för dig som vill förstå hur din plats, stad, kommun eller region kan utveckla besöksnäringen strategiskt, som del av era tillväxt- och utvecklingsstrategier. 

Det vi vill illustrera och visa exempel på i den här studien är hur besöksnäringen kan utvecklas med stora och långtgående positiva effekter, utöver skatteintäkter och arbetstillfällen. Vi kommer även att ge exempel på hur detta har sett ut i förhållande till organisation- och samordningsformat på olika platser. 

Vad innebär strategisk besöksnäring? 

Det innebär att utveckla besöksnäringen som en integrerad del i utvecklings- och tillväxtstrategier. En utvecklings- eller tillväxtstrategi innehåller som regel en nulägesanalys och en vision som i sin tur är grundad i platsens kulturella, ekonomiska och sociala grundanslag och prägel. Visionen kan bestå av en mer diversifierad ekonomi, eller en utveckling av kommunens serviceutbud gentemot invånarna. Det kan handla om att skapa livskraftighet i ett område, attraktion av arbetskraft eller infrastruktur som behöver utvecklas för att säkerställa livskvalité.

Kommunförvaltningen och / eller länet arbetar i sin tur med att leda insatserna och initiativen som ska resultera i en lyckad förflyttning mot det önskade läget. Med detta på plats kan strategisk besöksnäring se ut så här: 

  • Utveckling av konferensstrategi inom kunskapsområden som är av strategiskt värde för tillväxtplanen och utveckling av prioriterade branscher och industrier enligt tillväxtstrategi. 
  • Utveckling av en upplevelseindustri som bidrar till den önskade förflyttningen. Detta kan innebära allt från naturturism till konsertverksamhet, tanken är att locka besökare som harmoniserar med platsens värderingar och önskat läge. 
  • Utveckling av infrastruktur som förstärker mobilitet och rörelseflöden. Exempelvis studentbostäder, hotell eller besöksmål som förbättrar dynamik mellan platser som redan finns, som behöver utvecklas, eller helt nya platser. 
  • Strategiska samarbeten mellan platser och städer inom områden som utbildning, kultur eller underhållning för att ta havstång på varandras resurser i marknadsföring och utveckling av platsen. 
  • Aktivt engagemang för att utveckla och marknadsföra platsens kvalitéer gentemot grupper som kan avgöra inflyttning, exempelvis medföljande, barn och ungdomar, eller studenter. Detta kan bestå av allt från nischade utbildningsinstitut, ett rikt kulturliv eller positionering i förhållande till annan plats.

Och hur lyckas man med detta? 

Att arbeta mer strategiskt kräver samordning och förståelse för hur olika aktörer kan komplettera varandras verksamheter för att förstärka förflyttningen mot önskat läge. Exempel på nya samordningsformer är att näringslivsutvecklare, DMO eller annan lokal organisation, och den offentliga förvaltningen arbetar tillsammans i rätt format och forum för att synliggöra utvecklingsområden, infrastruktur, produkter och tjänster med potential att bidra till tillväxtstrategin. 

Studien inleds med startmöte i juni 2024, följt av efterforskning och intervjuer under sommar och tidig höst. Resultatworkshop genomförs i oktober 2024. Studien genomförs på svenska.

Kontakta mig direkt eller ladda ner prospektet genom att fylla i formuläret: