Research Project

Framtidens sociala arbete

Hur skulle framtidens framgångsrika sociala arbete se ut om professionerna, forskningen och praktikerna fick bestämma? Det är den övergripande frågan i vår kommande studie Framtidens sociala arbete och ni är välkomna att vara medarrangörer.


Kostnaderna för sociala problem och brottslighet – mänskliga så väl som ekonomiska – är för höga, och det finns få skäl att tro att de kommer att minska framöver. Dessutom kommer allt fler rapporter om personal inom socialtjänsten som blir allt mer pressad och att kompetensförsörjningen är ett växande problem. Samtidigt tycks det sociala arbetet inte vara högt på den politiska agendan. Den här studien kan förändra samtalet samtidigt som den skapar underlag för innovation i det lokala sociala arbetet. Det behövs om framtidens insatser ska kunna lyckas lika bra eller bättre än dagens.

Välkomna att medverka till en viktig kunskapsresa!

Vill du veta mer? Lämna dina kontaktuppgifter nedan, så skickar vi prospektet till dig.