Research Project

Fågel Fenix

För snart två år sedan när vi initierade Fågel Fenix-projektet för att utforska olika scenarier för svensk besöksnäring tog vi fram tre olika scenarier, där det mest optimistiska beskrev en verklighet där pandemin i princip var över fram till sommaren 2020. Så blev det nu inte. Det dystraste scenariot där smittan kommer och går blev det som kom närmast verkligheten, även om olika stödinsatser än så länge har mildrat effekterna för besöksnäringen. 

Även om vaccinframtagningen slog även de mest optimistiska bedömningarna under förra våren så visar det sig nu att det kvarstår flera osäkerheter som gör det svårt att planera för besöksnäringen. 

Bara att kavla upp ärmarna och göra ett omtag på scenarioarbetet: vi lanserar Fågel Fenix, del III. 

Den omvärlds- och framtidsspaning med scenarier för svensk besöksnäring som Kairos Future genom Fågel Fenix har gett oss har vi använt som planeringsunderlag och stöd för att se möjligheter men också för att kunna ta höjd för utmaningar. 
Klara Börjesson Ahlqvist, Visit Hornborgasjön

För oss var Fågel Fenix en insats vi kunde göra tillsammans med andra aktörer för att skapa ett utgångsläge för besöksnäringen där och då. Det är tydligt att det vi trodde i första prognosen som värsta läge har förlängts och blivit ännu värre, men ändå har stora delar av näringen ändå ställt om och klarat det fantastiskt bra om man ser till förutsättningarna. 
Sarah Andrén, Visit Värmland 

Anledningen att vi gick med då och går med nu igen är att det sker otroligt mycket förändringar i näringen just nu och det är viktigare än någonsin att följa med. Fågel Fenix hjälper också till att vara mer snabbfotad inför de förändringar som vi ser sker. 
Helene Berg, Smålands Turism. 


Vill du ha mer information ladda ner prospektet här eller kontakta Karl-Johan Tegnér för mer information.