Research Project

Fågel Fenix 2023: Scenarier för besöksnäringen

Planeringsunderlag för att möta utmaningar och ta vara på möjligheter i osäkra tider

För snart tre år sedan när vi initierade Fågel Fenix-projektet för att utforska olika scenarier för svensk besöksnäring tog vi fram tre olika scenarier, där det dystraste scenariot blev det som kom närmast verkligheten, även om olika stödinsatser mildrade effekterna för besöksnäringen.

Pandemin är nu lyckligtvis över men dess efterdyningar är fortfarande kännbara och dessutom har det dykt upp nya orosmoln och osäkerheter på himlen. Lågkonjunktur, kompetensbrist, stigande priser, energikris, ökande kostnader, geopolitisk oro, AI-språng och mycket annat har skapat en situation som för många upplevs kaotisk.  Samtidigt kommer flera av vårs tids största frågor, klimatomställningen, digitaliseringen/automation och kompetensförsörjningen, kommer fortsätta prägla de närmsta åren.

Bara att kavla upp ärmarna och göra ett omtag på scenarioarbetet: vi lanserar Fågel Fenix, del IV.

Den omvärlds- och framtidsspaning med scenarier för svensk besöksnäring som Kairos Future genom Fågel Fenix har gett oss har vi använt som planeringsunderlag och stöd för att se möjligheter men också för att kunna ta höjd för utmaningar. 
Klara Börjesson Ahlqvist, Visit Hornborgasjön

För oss var Fågel Fenix en insats vi kunde göra tillsammans med andra aktörer för att skapa ett utgångsläge för besöksnäringen där och då. Det är tydligt att det vi trodde i första prognosen som värsta läge har förlängts och blivit ännu värre, men ändå har stora delar av näringen ändå ställt om och klarat det fantastiskt bra om man ser till förutsättningarna. 
Sarah Andrén, Visit Värmland 

Anledningen att vi gick med då och går med nu igen är att det sker otroligt mycket förändringar i näringen just nu och det är viktigare än någonsin att följa med. Fågel Fenix hjälper också till att vara mer snabbfotad inför de förändringar som vi ser sker. 
Helene Berg, Smålands Turism. 

Vill du ha mer information ladda ner prospektet här eller kontakta Karl-Johan Tegnér för mer information.