Research Project

Fågel Fenix

Corona-epidemin slår hårt mot Sveriges besöksnäring. Hur hårt beror på typ av verksamhet, exponering mot olika typer av målgrupper etc. I mars 2020 initierade vi ett projekt ”Fågel Fenix” för att utforska olika scenarier för svensk besöksnäring bidra till beslutsstöd och bättre förutsättningar för branschen att lyfta sig likt en fågel Fenix ur askan. Då tog vi fram tre olika scenarier, där det mest optimistiska beskrev en verklighet där pandemin i princip var över fram till sommaren 2020. Då talades det ännu om flock-immunitet som flera pandemiexperter och matematiker bedömde skulle kunna inträffa till sommaren. 

Så blev det nu inte. Det dystraste scenariot där smittan kommer och går tills ett vaccin fått utbredning blev det som kom närmast verkligheten, även om olika stödinsatser än så länge har mildrat effekterna för besöksnäringen. Även om vaccinframtagningen slog även de mest optimistiska bedömningarna under förra våren så visar det sig nu att det kvarstår flera osäkerheter som gör det svårt att planera för besöksnäringen. Bara att kavla upp ärmarna och göra ett omtag på scenarioarbetet: vi lanserar Fågel Fenix, del II, med planerad leverans i månadsskiftet februari/mars 2021.

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och berättar mer.