Anna-Paula Jonsson

Senior Consultant and Future Strategist

Anna-Paula jobbar som seniorkonsult och framtidsstrateg på Kairos Future. Hennes främsta intresseområden är besöksnäring, resande och socialt hållbar utveckling av platser och städer. Hon har bland annat arbetat i projekt inom besöksnäring, arkitektur, stadsutveckling och urbanism.

Anna-Paula har en kandidatexamen i internationella relationer från Pontifícia Universidad Católica i Rio de Janeiro, Brasilien; en masterexamen i internationell utveckling från London School of Economics och Political Science i London, England; och en filosofie licentiatexamen inom ämnet planering och beslutsanalys med inriktning mot urbana och regionala studier från KTH, Stockholm. Hon har dessutom studerat ekonomisk och urban utveckling vid Saint Mary’s Univerity i Halifax, Kanada.