Kurs

Påbyggnadsmodul innovationsledarkursen

Kairos Future ser nu att allt fler organisationer kravställer certifiering eller motsvarande i sina anställningsannonser eller upphandlingsdokument. Det har blivit ett sätt att skaffa sig trygghet i att de som man anställer eller anlitar har en förståelse för innovationsledningens många bottnar och att det inte bara handlar om processer eller idéer.

Kairos Futures populära kurs Innovationsledare med framtidsfokus satsar på att alla deltagare ska få djupare förståelse för de olika delarna i ett innovationsledningssystem. Vi går igenom processer, innovationsstrategi, organisation, omvärldsanalys, ledarskap och kultur. Men tungvikten ligger inte på teorigenomgångarna och hur det ser ut utan på att alla ska förstå varför de olika delarna ser ut som de gör och hur man som innovationsledare bäst kan skruva på de olika delarna för att nå bra innovationsresultat utifrån den egna organisationens specifika förutsättningar. Och så hjälper vi varandra med tips och reflektioner. En kursdeltagares utmaningar kan vara något som en annan precis framgångsrikt lyckats lösa i sin egen organisation.

Nytt för i höst är att vi erbjuder en tredje dag som påbyggnadsmodul för de som vill certifiera sig. Det här är en ypperlig chans för alla som varit nyfikna på den personcertifiering som sker i Rise regi. Personcertifieringen består av en skriftlig tenta, ett case i form av en beskrivning och analys av ett innovationsprojekt man själv deltagit i samt en intervju. Dessutom behöver man kunna styrka att man arbetat som innovationsledare i minst tre år. Genom Kairos Futures kurs får man de grundläggande teoretiska bitarna och förståelsen genom de två första dagarna. Den tredje dagen handlar om personlig förberedelse för certifieringen och vi går igenom möjliga case, hur man bör lägga upp dessa för att styrka sin kompetens och anpassar genomgångarna efter deltagarnas behov.

 

Intresseanmälan

KURSDAGAR
Kursen omfattar en dag, men det går att kombinera med Innovationsledarkursen som går i två dagar.

Är du intresserad av att gå både etapper av kursen, vänligen kontakta oss på academy@kairosfuture.com för mer information.

PRIS
9 500 kr exkl moms för en dag (påbyggnadsmodul till innovationsledarkursen)
23 500 kronor exkl moms för 2+1 dagar (kursen Innovationsledare med framtidsfokus och påbyggnadsmodul)

DATUM
nytt datum bestäms hösten 2023

TID
Kl 09.30-17.00

FÖR VEM
För de som vill  förbereda sig inför certifiering i Rise regi.

 

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy