Generation Z och framtidens utbildning

Unga (och även de som inte är så unga) har idag tillgång till världhistoriens bästa verktyg och kunskapsresurser för att utbilda och lära sig allt från matematik till hur man reparerar lampor. Samtidigt kämpar många länder, USA ibland dem, med dyrare universitet, kompetensbrist, svårigheter att matcha rätt förmågor med rätt jobb, med mera. Hur kan det komma sig att vi lever i ett samhälle som samtidigt har nästan obegränsade förmågor att utbilda och utveckla människor men ändå har svårt att få unga till jobb?

Den här frågan ställde sig Southern New Hampshire University, USA:s största onlineuniversitet. Deras målgrupp är framför allt vuxna i åldersgruppen 30–35 som letar efter vidareutbildning, särskilt människor som inte tidigare gått på college eller universitet. SNHU behövde förstå hur synen på högre utbildning förändrats i USA bland studenter i generation Z (födda 1995 och framåt), föräldrar och HR-personal, för att bättre kunna leverera rätt utbildningar i rätt format. Vi på Kairos Future tog oss an problemet genom att titta på olika grupper bland unga – vad motiverar egentligen människor att studera, och hur kan de bäst nå sina mål?

Genom att skifta fokus från själva studierna – som kan se ut på otaliga sätt i dessa digitaliseringens tider – och istället titta närmare på syfte framträder en klarare och tydligare bild av de diskrepanser som utbildningsvärlden lätt annars missar. Det är en sak att läsa en bok eller gå en kurs och en annan sak att söka vägar till drömjobbet, vilja trygga sin framtid eller finna sin passion. Detta i sin tur påverkar vilka unga som söker sig till SNHU:s utbildningar, och vilka studenter som senare tar sig vidare i karriären – så väl akademisk som inom näringslivet eller annorstädes. Tillsammans med SNHU genomförde vi därför en stor enkätstudie mot deras egna studenter samt mot ett representativt urval av amerikaner, och gjorde även jämförelser med unga i Sverige. Bilden som framträder är att det inte bara räcker med rätt verktyg – det är inte alltid utbildningen erbjuder det unga egentligen vill ha, och inte heller alltid på rätt sätt. Grovt delade vi in unga i tre kategorier av huvudsakliga motivatorer: Earners, Learners, och Searchers.

I en tvådagars workshop kunde vi därefter destillera tillsammans med SNHU hur man bättre förstår och marknadsför sig mot de olika målgrupperna som framträdde. Motivatorer visade sig spela stor roll inte bara för vilken sorts utbildning unga söker utan även faktorer som tilltro till utbildningssystemet och framtidsoptimism. Genom att på djupet förstå vad som driver och motiverar unga, och hur deras värderingar ser ut, kunde SNHU bättre koppla greppet om framtidens studenter och bilda en vital länk mellan unga och arbetslivet. I kombination med förståelse för bredare arbetslivstrender och omvärldsfaktorer utgjorde arbetet stommen i en strategiprocess som ännu är pågående, och som Kairos Future agerade bollplank gentemot under hösten 2019. 

Är du intresserad av kopplingen mellan ungas värderingar och framtidens utbildningar? Funderar du också på hur din organisation bättre kan förstå de diskrepanser som råder i samhället idag mellan kompetensbehov och kompetensutbud och hur skolor och arbetsgivare behöver anpassa sig efter framtidens talanger (för det är ganska givet att x inte anpassar sig i första taget)? Hör av dig till Heléne Olsson eller Rikard Molander för att få veta mer om Generation Z och framtidens utbildning.

By Rikard Molander