What’s NXT: Lustfyllt lärande – vägen till framtiden

Vi lever i tokiga, turbulenta tider. Vi har aldrig haft det bättre, men har aldrig heller stått inför större utmaningar. Särskilt unga människor är oroliga inför framtiden. Den ofta exponentiella tekniska utvecklingen ändrar förutsättningarna för våra liv på sätt som vi har svårt att förstå och i en hastighet som svindlar. Och mitt i den här turbulensen behöver vi alla vara med och påverka hur vi vill ha det i framtiden. Inte minst den pågående pandemin har satt fokus på dessa frågor när vi tvingas tänka till runt hur vi ska prioritera när vi bygger nytt framåt.

Kloka beslut kräver kunskap och insikt om konsekvenser. Och eftersom förändringen går fort ökar kraven på ett livslångt lärande. Och plattformar där vi tillsammans kan formulera uppfattningar om hur vi vill ha det i framtiden.

Under året som gått har Kairos Future jobbat tillsammans med Tekniska museet för att utforska hur det framtida lärandet kan se ut, och då har vi lagt fokus på det lärande som sker på fysiska platser utanför de klassiska utbildningsinstitutionerna. Av museer och andra edutainmentaktörer. Tekniska har till uppgift att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap och diskutera teknikens betydelse för samhällsutvecklingen. Museet kom till i en tid när industrialiseringen stöpte om samhället i rasande fart och traditionella värderingar ifrågasattes och byttes mot nya. Det som nu kallas den andra industriella revolutionen. Tekniska skapades av dem som såg möjligheter, av dem som ville något nytt och annat, av optimister, uppfinnare, innovatörer, ingenjörer och entreprenörer. De tog oss hit där vi är nu. På gott och ont. Nu, nästan hundra år senare, då tiden åter tycks byta fot är vi fortfarande optimister, drivna av lusten att utforska. 

Vi är mitt i en tid då edutainmentaktörer med uppdrag att förmedla förståelse för samhällets förändringkrafter eller samspelet mellan teknik och samhälle står inför en stor, viktig och spännande uppgift. Framtidens edutainmentaktör förstår att lärande är för viktigt för att sättas i ett snävt fack. Framtidens edutainmentaktörer bidrar till att förlänga skolans räckvidd, att nå ut i vardagen, på fritiden, vid nya tillfällen och platser. Genom att stärka människors lust till lärande och förmåga att lära hela livet bidrar edutainment både direkt och indirekt till det samhällsbyggande som är så viktigt nu under det snabbt framväxande århundrade som står framför oss. Att fylla människors liv med något som utvecklar eller inspirerar människor är starkt rotat i edutainmentaktörernas uppdrag. De riktigt framgångsrika edutainmentaktörerna vet att varje ögonblick i livet är en chans till lärande och utveckling om det görs på rätt sätt och i samarbete med likasinnade partners. Den enda konkurrenten är det tomma tidsfördrivet.

Tillsammans har vi tagit fram en rapport som du kan ladda ner längst ner i artikeln, där vi beskriver resan från historia till framtid, de trender som påverkar det lustfyllda lärandet och mycket annat. Nedan vill vi dela med oss i korthet av några framgångsnycklar som krävs för att lyckas i den nya framtiden som edutainmentaktör.

1. Fakta, kontexten och jag
Framtidens edutainmentaktörer behöver, förutom att vara duktiga på att presentera fakta, även sätta detta i ett större sammanhang och hjälpa besökare att förstå hur innehållet relaterar till dem själva. I en värld där Youtubekanaler istället för TV-kanaler och filterbubblor i sociala medier står för många människors fakta- och nyhetsinhämtning finns ett behov av aktörer som kan vara garanter för det som är sant. Samtidigt finns stora förväntningar på att allt ska vara anpassat, eller åtminstone relaterat, till mig som betraktare. 

Framtidens edutainmentaktörer behöver också erbjuda plattformar för nyväckt nyfikenhet och frizoner för intressen som kan odlas till kompetensområden och kanske nya yrkesval. När hela samhället står inför en kompetenskris samtidigt som planetens kritiska läge visar på behovet av helt nya kompetenser och stort engagemang behöver många aktörer, edutainmentaktörer inkluderade, dra sitt strå till stacken.

2. Mot sammanhang, samhörighet och samskapande 
Framtidens edutainmentaktörer behöver lägga flera lager till sitt uppdrag för att passa nutidens edutainmentkonsument: De behöver utöka möjligheterna till samskapande och att få prova på med händerna, något som blir allt mer sällsynt men som alltjämt listas som ett av de bästa sätten att lära sig något. Framtidens edutainmentaktör bör också se till att många av upplevelserna man erbjuder stimulerar till samhörighet, antingen inom grupper av besökare eller mellan olika grupper. Drivet av en längtan hos konsumenter att kunna engagera sig i samhällsfrågor och samhällets behov av fler engagerade behöver man också guida besökare till handling i nästkommande steg. 

3. Wow! – Vägen till nyfikenhet och engagemang 
Framtidens edutainmentaktörer behöver våga och bli bra på att locka fram känslor för att locka fram lärande, engagemang och nyfikenhet. Framtidens konsument längtar efter autentiska upplevelser som känns i kroppen och känslorna snarare än nästa high tech-upplevelse att imponeras av. I en tid med exponentiell utveckling på många fronter och nya typer av utanförskap lyckas framtidens edutainmentaktör använda de grundläggande känslomässiga aspekterna på ett sätt som kopplar ihop fakta, kontext och människors inre och personliga erfarenheter så att människor verkligen förstår och får en känslomässig koppling till sin nya kunskap.

4. High tech. High touch. High quality.
Framtidens edutainmentaktörer vet hur man ska använda det bästa från tekniken och det digitala utan att gå vilse i nya gadgets och imponerande virtuella möjligheter. 

Framtidens edutainmentaktör tar också hänsyn till konsumentens längtan bort från skärmtid och headsets som skapar barriärer mellan människor som söker umgänge och samhörighet. Man hittar istället nya sätt att skapa omslutande imponerande upplevelser som bygger på avancerad möjliggörande teknik som får verka i bakgrunden. 

5. Expandera i rum
Framtidens edutainmentaktör bryter upp såväl rumsliga som organisatoriska barriärer och tar ett flytande angreppssätt kring närvaro och partnerskap men hela tiden med ledstjärnan hos ett tydligt uppdrag och ambition om vad man vill skapa för samhället. Man samarbetar med kommersiella och icke-kommersiella aktörer utan att gå vilse i sitt eget uppdrag eller undervärdera sitt eget bidrag till samarbetet även om det inte alltid kan mätas i pengar. 

Framtidens edutainmentaktör expanderar verksamheten i digitala kanaler på ett sätt som passar den kräsna unga besökaren som ser sitt liv gränslöst flytande mellan online och offline. Framtidens edutainmentaktör lämnar det analoga arvet bakom sig och tänker som en digital native men vet också när det är dags att nyttja trumfkortet som Youtubers saknar – den fysiska platsen.  

6. Expandera i tid
Framtidens edutainmentaktör ser sin kundresa expandera rejält både före och efter det fysiska besöket. I en värld där konsumenter är allt kräsnare för krångel och grusade upplevelser blir tiden före ett sätt att sätta förväntningarna rätt. 

Framtidens edutainmentaktörer lyckas även expandera sin relation i tiden till att omfatta det livslånga lärandets perspektiv. 

7. Det finns inga konkurrenter
Framtidens edutainmentaktörer samarbetar med varandra och alla möjliga partners för att utöka den totala tiden om uppmärksamheten som människor lägger på lärande och utvecklande edutainmentupplevelser. I en tid då människors uppmärksamhet kidnappas medan de egentligen söker mer meningsfulla upplevelser är både efterfrågan och möjligheterna stora i att skapa en större kaka så att alla edutainmentaktörer kan utöka sina verksamheter utan att stjäla andelar från varandra. 

Så det finns ändå en konkurrent, det som stjäl människors tid och uppmärksamhet. Att kunna stå stark som edutainmentaktör handlar därför om att konkurrera för lärandet, och mot det människor egentligen inte finner så givande i livet.

Du kan läsa mer i rapporten som du kan ladda ner här. Du kommer att få läsa om de stora drivkrafter som fört oss fram till ett ödesläge i historien och de konsekvenser detta får när det gäller människors konsumtion, syn på lärande och känsla av samhörighet med samhället i stort. Du kommer också att få läsa om hur detta föränderliga landskap driver fram behov av nya förmågor hos både edutainmentaktörer och deras samarbetspartners – och hur man bäst kan svara på dessa behov.

Du kan också lyssna på ett avsnitt av vår podd Framtidsstudion med Peter Skogh, museidirektör för Tekniska.

Som en del i projektet har studier, både akademiska och mer populärvetenskapliga, analyserats och sammanställts som bakgrundsmaterial till rapportskrivning och konceptutveckling. Vi har genomfört expertintervjuer med personer från näringsliv, politik, intresseorganisationer, museer och andra edutainmentaktörer. Och tillfrågat över tusen föräldrar om deras vanor och vad de uppskattar från en edutainmentaktör.

Vill du veta mer om projektet eller boka en föreläsning, kontakta Johanna Danielsson.

By Johanna Danielsson