What’s NXT: Arbetslivet och kontoren bortom pandemin

Den pågående Covid 19-pandemin har tvingat de flesta som leder en kontorsbaserad arbetsplats att tänka till lite extra. Från den yrvakna våren 2020, där förhoppningarna på ett snabbt förlopp dominerade, är nu en distanstillvaro det nya normaltillståndet. Och frågan många brottas med är vad som händer när pandemin väl klingar av. Kommer kontoren blomstra som de gjorde innan pandemin eller kommer pandemitillvaron med hemarbete, hundpromenader och sparad pendlingstid fortsätta hålla folk från kontoren?

Kontorsarbetslivet har varit under ombyggnad under många år 
Under pandemin har frågan ställts om det påtvingade hemarbetet kommer vara kvar efter pandemin och vilka effekter det i så fall får för framtidens kontor. Men eftersom det kontorsbaserade arbetslivet höll på att formas om redan innan pandemin slog till bör frågan ställas på ett annat sätt. Vilken slags produktion skall ske på framtidens kontor?

Vill du veta mer? Artikeln i sin helhet är tillgänglig för Kairos Future Friends.

By Erik Herngren