What’s NXT: Trender som formar framtidens arbetsliv

I arbetslivet är inget som förut samtidigt som mycket är sig likt. Vi har troligen inte sett de sista verkningarna av pandemin, men vissa konturer kan börja skönjas på andra sidan sommaren med en stor andel fullvaccinerade medborgare. Pandemin har tryckt på gasen för vissa trender medan den har bromsat andra. Segregationen på arbetsmarknaden verkar hårdna, samtidigt rasar digitaliseringen vidare med allt starkare kraft. Det med flera andra skeenden pekar på spretande framtider för arbetslivet.

Ökad oro för vissa, ökad frihet för andra
En första observation är att arbetslivets framtid kommer se olika ut beroende på utbildningsbakgrund och bransch. Rapporter från arbetsförmedlingen talar om en fortsatt hög långtidsarbetslöshet där de grupper som redan stått långt från arbetsmarknaden får än svårare att ta sig tillbaka in. Även de som tidigare haft jobb men som saknar gymnasieutbildning får svårt att hitta nya arbeten liksom äldre som blivit arbetslösa på grund av pandemin. Det här kan förstås ses som att pandemin har accelererat tidigare synliga trender såsom en allt mer segregerad arbetsmarknad med matchningsutmaningar och behov av bättre inkludering – inte minst av äldre medarbetare. I det globala perspektivet bromsas trenden mot minskande fattigdom på grund av pandemins ekonomiska effekter (se källa).

Artikeln i sin helhet kan laddas ned av Kairos Future Friends här.

Nyfiken på fler resultat från Kairos Futures Mid-Coronastudie? Behöver ni bättre förstå hur arbetslivets trender och osäkerheter påverkar just er och ta fram strategier för att möta dem? Då är ni välkomna att kontakta Daniel Lindén, framtidsstrateg och projektledare för Mid-Corona.

By Axel Gruvaeus