Rapport

Robotar, människor och ledarskap i det automatiska kontoret

Robotar, människor och ledarskap i det automatiska kontoret

Kontorsarbete genomgår under 2000-talet samma revolutionerande transformation som tillverkningsindustrin gjorde på 1900-talet, och enligt Peter Drucker blir framtidens stora utmaning att även öka produktiviteten inom kunskapsarbete lika mycket som industrialiseringen ökade produktiviteten inom tillverkningsindustrin. Big data, nya analyssystem och robotar tar över funktioner och uppgifter som förr krävde mänsklig hand. I takt med detta förändras våra arbeten och arbetsplatser i grunden. Vi har inte längre någon fast arbetsplats utan förväntas arbeta på nya platser, på nya sätt och samarbeta med kolleger vi inte visste fanns.

Vad innebär detta för arbetsglädjen, produktiviteten, kreativiteten och ledarskapet? Blir vi styrda av robotarna eller kommer vi att styra dem även i fortsättningen?

Publicerad: 2015