Rapport

Morgondagens ledare

Sammanfattning av en studie

Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när man jämför dagens 80-talisters syn på arbete och chefskap med hur 70-talisterna såg på saken för tio år sedan. 70-talisternas jakt på ”roligt” har bland 80-taliserna sin motsvarighet i sökande efter meningsfullhet, trygghet, balans och god lön. Detta skifte avspeglas också i synen på chefskap. Där 70- talister för tio år sedan såg chefskapet som en väg mot självförverkligande och en utmaning, ser 80-talister det i dag som en möjlighet att göra något meningsfullt och viktigt. 

Detta visar resultaten från en studie där 80- talister, chefer och HR-ansvariga intervjuats kring synen på chefskapet, samt chefskapets fördelar och nackdelar. Fyll i dina uppgifter ovan så skickar vi sammanfattningen till din inbox!

Publicerad: 2015