Fyra insikter om årets val

Med de preliminära resultaten från gårdagens, så när som på två av de 6004 valdistrikten, i kombination med resultaten från årets skolval som arrangerats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), kan man dra vissa slutsatser. Här är fyra insikter från Kairos Futures förmiddagsgrävande i årets valdata.

Spaning #1: Spelarna hade fel

Bettingsidornas odds har under de senaste åren setts som ett bra alternativ till klassiska opinionsundersökningar när det gäller att förutspå valresultat, särskilt med avseende på partier i politikens ytterkant som opinionsundersökningar tidigare underskattat. Bettingsidornas odds inför gårdagens val visar dock att oddsen fungerade dåligt som verktyg för att förutspå valresultatet 2018. På valdagen låg oddsbrytpunkten för Sverigedemokraterna, det vill säga den punkt där oddset för resultatet är lika stort över som under, hos två av de största bettingbolagen omkring eller strax under 23,5 procent. För Socialdemokraterna låg motsvarande brytpunkt omkring 24 procent, och för Vänsterpartiet över 9 procent. 

Valresultat (staplar) med oddslinor (streckade linjer) och odds (Unibet) från valdagen.  

Jämför man med det faktiska valresultatet kan man konstatera att spelarna fortsatt anta att framförallt Sverigedemokraterna, som tidigare varit underrepresenterade i opinionsundersökningar fortsatt skulle vara det, medan verkligheten snarare tyder på det motsatta år 2018. Den som har sett oddsen som det bästa riktmärket för valresultatet har all anledning att tänka om.

Spaning #2: Vänsterpartiet är det nya nya hipsterpartiet

Partiet som tappade störst andel av sina riksdagsväljare mellan 2014 och 2018 var Feministiskt initiativ. 2014 var stödet starkt koncentrerat till vissa delar av landet, på valkretsnivå närmare bestämt de allra mest hipster-täta områdena, t. ex Midsommarkransen i Stockholm, Majorna i Göteborg och kring Möllan i Malmö. 

Ser vi hur valresultatet har förändrats i dessa distrikt är det tydligt vad som har hänt. Fi har t. ex kollapsat fullständigt i det tidigare Fi-tätaste valdistriktet Möllevångstorget SO i Malmö, från 25 procent till ynka 3 procent. Där har istället Vänsterpartiet ökat från 25 procent till 45 procent. I huvudstadens Fi-tätaste valkrets Midsommarkransen C har Fi minskat från 20 procent till 1 procent och V har nästan dubblerats. 

Valnattsresultat, val till riksdagen i riksdagsvalkretsarna Hägersten Midsommarkransen C och Möllevångstorget SO, 2014 och 2018. 

Även om utvecklingen är mindre dramatisk på kommunnivå, där Fi har klarat sig bättre, är tronskiftet tydligt: Det nya hipsterpartiet i Sverige är Vänsterpartiet.

Spaning #3: Man är inte nödvändigtvis vänster när man är ung

Det slutgiltiga resultat från skolvalet 2018 publiceras först vecka 38, men i de preliminära valresultaten verkar det precis som i riksdagsvalet bli en rysare om man jämför ställningen mellan de traditionella blocken. Till skillnad från riket i stort verkar dock unga luta något åt höger, med 43 procent till Allianspartierna mot 40 procent för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Unga röstar alltså mer på Alliansen än riket i stort, tvärtemot det konventionella talesättet att man är röd när man är ung, och annars har man inget hjärta. 

Hade unga fått bestämma i årets val hade Moderaterna blivit största parti, med 22 procent av rösterna från skolvalet mot Socialdemokraternas 19 procent. Det beror dock mer på tapp från det andra partiet än stora framgångar för just Moderaterna – de stora vinnarna är snarare Centerpartiet och Kristdemokraterna, som gått framåt starkt sedan skolvalet 2014. Centerpartiet får 12 procent av rösterna i skolvalet mot 9 procent i riksdagsvalet, och även om KD i skolvalet kommer precis under 4 procent får de ett betydligt resultat än 2014. 

Preliminära resultat i Skolvalet, samt valnattsresultat i Riksdagsvalet 2018. 

Precis som i riksdagsvalet är skillnaden mellan blocken dock små, till stor del på grund av att Miljöpartiet gör ett betydligt bättre skolval än riksdagsval med över 10 procent av rösterna. Det är framför allt det gröna partiet – snarare än de röda – som gör att det blir jämnt mellan blocken bland de unga. Att de riktigt unga i Sverige skulle vara särskilt vänster stämmer helt enkelt inte. 

Spaning #4: Ökat valdeltagande i många utsatta områden

Ökat skjutvåld, bilar som sätts i brand och parallella samhällsstrukturer – det är beskrivningar som ofta förekommer i samband med nyhetsrapportering om särskilt utsatta områden i Sverige. Men samtidigt som det enligt polisen råder en ovilja bland befolkningen att delta i rättsprocessen ser vi ett markant ökat valdeltagande bland invånarna.

Ett slående exempel är valkretsen Örtagården-Herrgården i Malmö där det preliminära valdeltagandet ökat med hela 9,3 procent. I Gårdsten i Göteborg ökade valdeltagandet med 7,5 procent. Och i Rinkeby, Stockholm, var motsvarande siffra en ökning med 5 procent.

Trots ökningen ligger valdeltagandet dock fortfarande långt under rikssnittet på 84,4 %. Även om det skulle fortsätta att öka samma takt framöver kommer det dröja ytterligare 16 år innan valdeltagandet i Gårdsten motsvarar valdeltagandet i riket i stort. Årets val kan alltså ses som ett framsteg för demokratin och valdeltagandet, men matchen är långtifrån slut.

By Peter Pernemalm