Generation Z ser sanningen i vitögat

Greta Thunberg, en av Sveriges mest kända personer, har just klivit i land i New York. Är hon en typisk företrädare för sin generation? Att följa generationer och hur omvärlden präglar deras värderingar ger ledtrådar till hur de senare kan komma att prägla vår framtid. Därför har Kairos Future under snart 30 år följt nya generationer unga. Resultaten från vår senaste studie visar att ”Generation Z” vill vara med och bygga sin egen och samhällets framtid, även om långtifrån alla tänker som Greta.

Generation Z är namnet på den unga generation som föddes från mitten av 1990-talet till mitten av 00-talet. Generation Z är småsyskon till Millennials, eller Generation Ordning. De delar vissa värden, men inte alla. De har beskrivits som den hopplösa generationen som är helt präglade av tiden efter 11 september och klimatkrisens genombrott. De är smartphonegenerationen, medan storasyskonen var internet-dito. 

Att förstå generation Z på djupet är viktigt av flera skäl. Det främsta är att de per definition är framtiden. Det är de som kommer ta över inom en inte så avlägsen framtid. Och de påverkar agendan redan idag genom att vara de som för in det nya. Kort sagt: det unga gör idag, det kommer resten göra redan i morgon. Hur tänker de? Vad vill de? Och hur skiljer de sig från tidigare generationer? 

Under de senaste åren har jordnära vardagsdrömmar dominerat ungas svenskars tankar. Men nu ser vi ett trendbrott där de stora, ambitiösa och vidlyftiga drömmarna dominerar stort. Hela 51% av 16-24-åringarna säger att deras drömmar är stora och ambitiösa, mot 25% som säger att de är jordnära. Tidigare under 2010-talet har förhållandet mellan stora drömmar och vardagsdrömmar varit betydligt jämnare. 

– Det vi ser är nog ett tydligt trendbrott, säger Mats Lindgren, Kairos Futures VD och grundare. Unga idag är betydligt mer engagerade i samhällsfrågor, och har högre ambitioner också personligen.

Generellt verkar framtidsoptimismen bland unga också stärkts något de senaste åren även om den fortfarande är lägre än 2010, det senaste decenniets toppår. Det gäller både den egna framtiden och samhällets framtid. 

Trots detta är endast en av tre optimister när det gäller samhällets framtid, samtidigt som närmare fyrtio procent tror att de själva kommer att få det sämre än tidigare generationer. En majoritet ser också att de som generation fått betydligt större samhällsutmaningar att ta itu med än föräldragenerationen.

– Mycket talar för att Generation Z är en generation som ser sanningen i vitögat och på allvar vill ta itu med de stora samhällsfrågorna, säger Mats Lindgren. Och då är det inte underligt att närmare 7 av 10 instämmer i att ”samhället verkligen skulle ha ett gemensamt mål att arbeta för”. Om de verkligen är beredda att göra något så kommer det att få stor betydelse för utvecklingen på lite längre sikt.

Men alla tänker förstås inte precis som Greta. När de ska ranka sånt de tycker är oacceptabelt nämner endast en mindre andel ”att flyga mycket”. Mest oacceptabelt är istället att vara otrogen eller närgången utan samtycke. Nästan en tredjedel tror att miljö- och klimathoten kommer att lösas av den tekniska utvecklingen. 

Det finns helt klart ett samhällsengagemang. Men för många handlar det inte om att stå på barrikaderna utan om att engagera sig lokalt, i föreningar till exempel. Inte minst finner vi här många med utländsk bakgrund.  

Resultaten kommer från Kairos Futures nyligen avslutade studie om Generation Z, födda 1995-2004 och bygger på intervjuer med 1000 unga svenskar. Varje generation består av ett antal subgrupper, eller tribes, med olika värderingar och behov, som man behöver förstå och kunna relatera till.

Vill du veta mer om hur just din organisation kan komma att påverkas av den här generationen? Kontakta helene.olsson@kairosfuture.com

Vill du boka en föreläsning? Kontakta helena.mella@kairosfuture.com

Delar av resultaten presenterades under ett seminarium i Almedalen 2019 och blev Almedalens starkast trendande seminarium, av årets totalt 3700 seminarier. Du kan se presentationen i sin helhet här.

By Heléne Olsson