What’s NXT: Unga efter krisen

Generation Z har vuxit upp under en turbulent och omvälvande tid – och alltjämt stormar det omkring dem. De som är födda runt millennieskiftet har nu kommit ut i vuxenlivet, vana vid en ångestfylld och oroväckande värld på stadig marsch mot katastrofal klimatundergång (åtminstone om man ska tro de unga själva) och omgivna av en global pandemi. Men vad händer med generationen efter dem? Hur påverkas man av att ge sig ut i vuxenlivet inte under, utan efter krisen?

Artikeln i sin helhet kan laddas ned av Kairos Future Friends här.

Vill du veta mer om vad Generation Z efterfrågar, och vad deras efterkommande generationer kommer att behöva? Kairos Future driver aktivt generationsforskande och letar idag samarbetspartners för att undersöka hur de yngstas värderingar i dag påverkar Sverige i morgon. Vad som är härnäst för Sverige hänger förstås på morgondagens svenskar – som formas just precis nu, i Kairosögonblicket. 

Vill du samarbeta med vidare forskning kring morgondagens konsumenter och medborgare? Ta kontakt med Johanna Danielsson, eller hör av dig till Helena Mella för att boka en föreläsning på temat.

By Rikard Molander