Rapport

Morgondagens ideella organisering

Utvecklingen av det moderna, internationellt ryktbara Sverige är till stor del historien om människor som organiserar sig och formar samhället. Folkrörelserna som växte fram under industrialiseringen blev krafter med tydlig påverkan på det samhällets utveckling, om det så gällde en restriktiv alkoholpolitik, rösträtt för kvinnor eller rätten att tillbe Gud som en vill.

Dagens Sverige vore helt enkelt inte möjligt utan en historiskt stor organisering. Ett mycket konkret exempel är det välkända Saltsjöbadsavtalet som slöts 1938 och etablerade den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det var en överenskommelse som föddes tack vare att arbetare organiserat sig till en tillräckligt stor motvikt till arbetsgivarsidan, även den organiserad. Tillsammans skapade de båda sidorna en oerhört framgångsrik modell för att ha fred på arbetsmarknaden. Ett effektivare samhälle var fött, till fördel för alla.

Publicerad: 2019