Rapport

Framtidens samhällskontrakt

Vad förväntar sig framtidens svenskar av sig själva, varandra och samhällets institutioner ifråga om att ge och få, rättigheter och skyldigheter? Det var den övergripande frågeställningen för studien Morgondagens medborgare, med tidshorisonten satt till år 2030. Frågan är relevant för att förstå de människor som bär upp framtidens samhälle. Nära på 6 000 svenskar i åldrarna 16 till 65 besvarade vår enkät och vi har spanat, konsulterat forskningen och samlat expertis i jakten på svar.

Det är lätt att imponeras av den komplexa väv av ömsesidiga åtaganden som omger svenskarna i form av olika trygghetssystem. Hela bygget tycks vila på en förväntan om aktiva, engagerade medborgare. Därför är det glädjande att mängden medborgerligt engagemang är stabilt, om än ojämnt utspritt. Däremot tar engagemanget nya former vilket ställer krav på Sveriges föredömligt stabila institutioner och demokrati att anpassa sig till samtidens och framtidens olika medborgare. Svaren i studiens enkät pekar nämligen på att det finns sju olika svenska medborgartyper. Att förstå dem är en början till att förstå den svenska demokratins minsta beståndsdel, medborgarna. Värdet av det kan knappast överskattas.