21st Century Management – Leadership and Innovation in the Thought Economy

21st Century Management – Leadership and Innovation in the Thought Economy

Mats Lindgrens nya bok, "21st Century Management - Leadership and Innovation in the Thought Economy", utforskar dels det paradigmskifte som världen nu står inför, dels de krav det ställer på ledarskap, organisation och innovation. I industrisamhället var det på "produktionseffektivitet" som framgång byggdes.

Titel: 21st Century Management – Leadership and Innovation in the Thought Economy
Författare: Mats Lindgren
Utgivningsår: 2012
Pris: 250 SEK ex moms och frakt
Språk: Engelska
 

I dag och än mer i morgon byggs framgång snarare på snarare förmågan att effektivisera "tankeprocesser". I denna ekonomi är idéer de nya råvarorna, koncept de nya produkterna och tänkande den nya produktionen. Och detta skifte utmanar alla våra tidigare föreställningar om ett framgångsrikt ledarskap. 

Boken beskriver helt nya angreppssätt till lyckat ledarskap och presenterar en modell till hur man rent konkret kan transformera sin verksamhet till en tankefabrik och ett tankenät som excellerar i att producera Aha!s. 

För att beställa via Kairos Future, maila din förfrågan till info@kairosfuture.com. Boken finns också att beställa till exempel via Bokus eller Amazon.