Nina Al-Ghussein Norrman

Senior Consultant and Future Strategist

Nina är seniorkonsult inom områdena foresight, innovation och digital transformation. Nina har över 20 års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer hantera förändringar på marknaden, drivna av teknikutveckling och förändrade konsumentbeteenden. Nina har innehaft företagsledande positioner i 10+ år och i övrigt arbetat med strategisk affärsutveckling, kommunikation och innovationsprocesser. Hon utbildar också i agila metoder och lär organisationer att arbeta agilt. Nina är en uppskattad föreläsare och moderator inom områdena digital transformation och innovation. Nina har studerat och arbetat fem år i New York och har även studerat i Nederländerna.